Dabar

Subscribe to Dabar feed
Updated: 7 hours 36 sec ago

Implementirana je funkcionalnost središnjeg pretraživanja svih repozitorija u Dabru

Thu, 01/28/2021 - 14:04

Na Dabru, nacionalnoj infrastrukturi za repozitorije i arhive, trenutno je uspostavljeno više od 140 repozitorija na mrežnim domenama ustanova. Većinom je riječ o institucijskim repozitorijima u koje ustanove pohranjuju produkciju svojih djelatnika i studenata, a postoje i tzv. zbirni repozitoriji poput Nacionalnog repozitorija završnih radova (ZIR) i Nacionalnog repozitorija disertacija i znanstvenih magistarskih radova (DR), te repozitoriji četiri sveučilišta (Sveučilište u Zagrebu, Sveučilište u Rijeci, Sveučilište u Osijeku, Sveučilište u Splitu) koji prikazuju sadržaje institucijskih repozitorija svojih sastavnica.

Implementacijom središnjeg pretraživanja i pregledavanja sadržaja svih repozitorija korisnici na jednom mjestu mogu pretraživati sve digitalne objekte pohranjene u bilo kojem od repozitorija u Dabru te preuzeti datoteke objekta iz izvornog repozitorija. Time se povećava vidljivost sadržaja repozitorija i korisnicima olakšava uvid u produkciju ustanova iz sustava znanosti i visokog obrazovanja. Ujedno se olakšava drugim sustavima automatizirano preuzimanje metapodataka jer se sada kroz jedinstveno OAI-PMH sučelje mogu preuzeti metapodaci svih objekata u Dabru. 

Kako bi korisnicima repozitorija bili jasni uvjeti korištenja i pohrane sadržaja repozitorija, definirane su i politike repozitorija. Politike je, kao i funkcionalnost središnjeg pretraživanja, definirao Koordincijski odbor Dabra (KO; pregled zapisnika: zapisnik 9.12.2020., zapisnik 13.1.2021.). U podnožje stranica svih repozitorija dodana je poveznica na politike repozitorija od kojih su trenutno donesene i objavljene politika podatka, metapodataka, sadržaja i pohrane, a u izradi su još i politika očuvanja te politike privatnosti. Politike repozitorija KO Dabra donio je temeljem optimalnih preporuka OpenDOAR-a, politika koje imaju repozitoriji Instituta Ruđer Bošković (FULIR) i Filozofskog fakulteta Sveučlišta u Zagrebu (DARHIV) te politika generiranih pomoću alata RePol (Repository Policy Generator) koji je nastao u sklopu projekta NI4OS-Europe.

Nakon dodavanja funkcionalnosti pretraživanja svih repozitorija u Dabru na stranicama Dabra očekuje se značajnija promjena strukture posjetitelja pa je napravljena i prilagodba izbornika kako bi se krajnji korisnici mogli lakše snaći.
 

Tags: središnje pretraživanjepolitike repozitorija

Održan webinar za edukaciju novih urednika repozitorija

Wed, 12/16/2020 - 13:44

S obzirom da je prilikom pokretanja repozitorija potrebno podesiti određene postavke, za urednike repozitorija tim Dabar organizira edukativne radionice s ciljem pružanja pomoći novim urednicima repozitorija da što lakše urede svoje repozitorije i započnu unositi objekte. Zbog epidemiološke situacije radionica se održala online u obliku webinara u srijedu 16. prosinca 2020. godine na kojoj je sudjelovalo 30 sudionika. Radionicu, zajedno s članovima tima Dabar, vodila je i Ivana Dorotić Malič sa Sveučilišne knjižnice Rijeka koja je svoje iskustvo s radom na repozitorijima podijelila s polaznicima.

Tijekom webinara urednici su imati priliku čuti više o osnovnim informacijama koje se odnose na proceduru prijavu promjena urednika i/ili odgovornih osoba, prijavu bugova i/ili novih zahtjeva, postupak dodjeljivanje uredničkih ovlasti suradnicima, podešavanje postavki repozitorija te dodjeljivanje i mijenjanje ovlasti drugim korisnicima repozitorija. Webinar je obuhvatio i demonstraciju unosa digitalnog objekta gdje je prikazano na koji način se može upravljati objektima, kako dodavati i uređivati tekstove na repozitoriju te upravljati s profilnim stranicama. Svi zainteresirani mogu preuzeti prezentaciju s webinara.

Tags: edukacijaurednici repozitorijawebinar

Održan tečaj „Digitalna pristupačnost“ u suradnji SDURDD-a i Srca za urednike repozitorija u Dabru

Mon, 11/16/2020 - 10:44

U suradnji Središnjeg državnog ureda za razvoj digitalnog društva (SDURDD) i Srca omogućeno je urednicima repozitorija u Dabru pohađanje e-tečaja „Digitalna pristupačnost“. Tečaj je upisalo ukupno 43 polaznika dok je njih 23 uspješno završilo tečaj te ispunjenjem svih obveza steklo digitalne značke. Cilj suradnje bio je omogućiti urednicima repozitorija da steknu širi pogled na digitalnu pristupačnost od toga što i od kad mora biti pristupačno do toga tko je odgovoran i koje iznimke mogu raditi.

Tečaj za urednike repozitorija održan je u razdoblju od 03.11.2020. do 08.11.2020. te se sastoji od šest cjelina. Prvih pet cjelina sadrže edukativne materijale u obliku lekcija i pitanja za ponavljanje kroz koje su polaznici upoznati s digitalnom pristupačnošću, zakonskim odredbama i obavezama, načelima i preporučenim zahtjevima pristupačnosti te smjernicama za izradu početne procjene i izjave o usklađenosti. Šesta cjelina sadrži praktičnu vježbu koju su polaznici trebali ispuniti i predati za uspješno savladavanje tečaja. Za dobivanje digitalne značke i potvrde o odslušanom tečaju polaznici su trebali odraditi sve zadane aktivnosti. Polaznici su mogli pohađati tečaj vlastitim tempom, ali u zadanom razdoblju u kojem su upisali tečaj.

Kako bi se osobama s invaliditetom olakšalo korištenje repozitorija u Dabru, tim Srca doradio je sučelje repozitorija sukladno dobrim praksama web pristupačnosti u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske (NN 17/19) od 23. rujna 2019., te izradio izjavu o pristupačnosti. S tim doradama sadržaji svih repozitorija postali su pristupačniji osobama koje imaju vizualne, slušne, motoričke ili kognitivne poteškoće.

Tags: digitalna pristupačnoste-tečajSDURDD