Dabar

Subscribe to Dabar feed
Updated: 3 hours 19 min ago

Dabar slavi 250.000 objavljenih objekata

Tue, 01/23/2024 - 08:34

U repozitorijima sustava Dabar u siječnju 2024. objavljeno ukupno više od 250.000 digitalnih objekata, a taj broj kontinuirano svakodnevno raste.

Najveći broj objavljenih objekata odnosi se na završne, diplomske i specijalističke radove kojih je objavljeno više od 212.800. Po količini objavljenih objekata slijede radovi u časopisu kojih je objavljeno više od 9200, a na trećem mjestu su doktorske disertacije i znanstveni magistarski radovi kojih je objavljeno više od 8100. Ostalih vrsta objekata (rad u zborniku, knjiga, poglavlje u knjizi, fotografija, izlaganje na skupu, audio objekt, umjetnički završni i diplomski rad, audiovizualni objekt, skup podataka i obrazovni objekt) objavljeno je manje.

U Dabru je trenutno 50.3% objekata pohranjeno u otvorenom pristupu. Kroz objavu u otvorenom pristupu ustanove podupiru načela otvorene znanosti i otvorenog obrazovanja, povećavaju transparentnost svoga rada i vidljivost svojih rezultata te ubrzavaju primjenu znanosti u gospodarstvu. Vidljivo je kako treba nastaviti aktivnosti na promociji otvorenog pristupa i tumačenju institucijama i pojedincima prednosti koje njima, ali i cijelom društvu donose otvoreni pristup i otvorena znanost.

Tags: dabarotvorena znanost. objekti

Korisničko testiranje sustava Dabar

Fri, 11/03/2023 - 15:22

Tijekom lipnja i srpnja 2023. provedeno je korisničko testiranje sustava Dabar zbog izrada nove verzije sustava Digitalni akademski arhivi i repozitoriji. Svrha provedbe testiranja korisničkog iskustva odrađena je s ciljem poboljšanja sustava Dabar, a temelji se na metodi promatranja stvarnog načina upotrebe proizvoda, u ovom slučaju repozitorija u sustavu Dabar, pomoću testnog korisnika. Testiranje je proveo UX voditelj testiranja iz Srca, koji je upoznao i vodio korisnike kroz zadatke koje su izvršavali tijekom testiranja na sustavu Dabar. Korisnici koji su sudjelovali u korisničkom testiranju bili su studenti, urednici i korisnici sustava Dabar. Testiranje je obuhvatilo dva područja, pretraživanje podataka te postupak arhiviranja i samoarhiviranja objekata. Zbog vremenskog ograničenja testirao se unos četiri vrste objekta, skup podataka, obrazovni sadržaj, rad u časopisu i ocjenski rad.

Testiranje je pružilo neposredan uvid u to kako korisnici komuniciraju sa sustavom Dabar prije redizajna i izrade nove verzije sustava Dabar te su se dobili podaci o onome što je u procesu korištenja sustava potrebno doraditi, kao i ono što je dobro i treba zadržati.

Rezultati testiranja sustava Dabar pokazuju pozitivan subjektivni dojam korisnika, koji su uspješno obavljali zadatke, ali su se pojavile određene dileme i potrebe za unaprjeđenjem sustava. Neka od  unaprijeđena odnose se na izradu vizualni dizajn koji će biti više prilagođen korisniku, a podrazumijeva sakrivene mogućnosti preuzimanja podataka, nepraktične izbornike te smještaj poveznica. Rezultati testiranje pokazali su da informativnost sustava treba poboljšati kako bi se korisnicima olakšalo razumijevanje polja i povećao osjećaj sigurnosti. Jasno označavanje obaveznih i neobaveznih polja, te razmatranje uklanjanja suvišnih polja, trebalo bi pospješiti unos podataka.

Cijeli izvještaj dostupan je u Digitalnom repozitoriju Srca.

Tags: UXkorisničko testiranjedabar