master's thesis
Različitost glumačkih teorija i pedagoških pristupa Akademije dramske umjetnosti

Elizabeta Brodić (2018)
University of Zagreb
Academy of dramatic art
Acting Department