master's thesis
Utjecaj poljoprivrede na onečišćenje voda u Biđ-Bosutskom polju

Matea Gamilec (2016)
University of Zagreb
Faculty of Agriculture
Department of Soil Amelioration