master's thesis
Metode savjetovanja i kompetencije poljoprivrednih savjetnika

Antonela Horvat (2016)
University of Zagreb
Faculty of Agriculture
Department of Agricultural Economics and Rural Development
Metadata
TitleMetode savjetovanja i kompetencije poljoprivrednih savjetnika
AuthorAntonela Horvat
Mentor(s)Đurđica Žutinić (thesis advisor)
Abstract
U radu se iznose rezultati empirijskoga istraživanja na uzorku od 180 zaposlenika Savjetodavne službe Hrvatske. Cilj istraživanja je ustanoviti učestalost korištenja pojedinih metoda u savjetodavnom radu te utvrditi kako poljoprivredni savjetnici procjenjuju vlastite kompetencije. Analiza se temelji na literaturnim izvorima i podacima prikupljenih anketom. Anketa se provodila on-line putem, a u obradi podataka koristila se deskriptivna statistička analiza. Empirijskim istraživanjem dolazi se do zaključka da su savjetnici najskloniji individualnoj metodi savjetovanja, odnosno izravnom kontaktu s poljoprivrednikom. Dvije trećine savjetnika navodi da u prosjeku tijekom jednog tjedna, kontaktiraju 20-ak poljoprivrednih gospodarstava nastojeći telefonskim razgovorom ili dolaskom na gospodarstvo riješiti problem. Dvije trećine ispitanika navodi da je komunikativnost (komunikacijske vještine „znati slušati, govoriti i voditi razgovor u pravom smjeru“) najvažnija kompetencija koju treba imati dobar savjetnik. Druga po redu jest posjedovanje aktualnih stručnih znanja i iskustva, a treća vještina dobre organizacije radnog vremena. Istraživanje je pokazalo da većina savjetnika procjenjuje da vrlo dobro poznaju područje u kojem profesionalno rade (prosječna ocjena =4,10). Također, vrlo visoko ocjenjuju svoje komunikacijske vještine (4,20), etičnost ponašanja u svakodnevnom radu (4,07) te svoje organizacijske vještine (3,73).
KeywordsAdvisory service counseling work’s methods competent advisers farmer consultants
Committee MembersĐurđica Žutinić (committee chairperson)
Renata Bažok (committee member)
Lari Hadelan (committee member)
GranterUniversity of Zagreb
Faculty of Agriculture
Lower level organizational unitsDepartment of Agricultural Economics and Rural Development
PlaceZagreb
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineBIOTECHNICAL SCIENCES
Agronomy
Study programme typeuniversity
Study levelgraduate
Study programmeAgribusiness and Rural Development
Academic title abbreviationmag. ing. agr.
Genremaster's thesis
Language Croatian
Defense date2016-03-14
Parallel abstract (English)
This thesis presents the results of empirical research on a 180 employees of Croatian Advisory Service. The objective is to determine the frequency of using the methods in advisory work and how agricultural advisors assess their own competencies. The survey was conducted online and data processing was based on the descriptive statistical analysis. I have concluded that consultants are most likely to use the individual consultant’s method or direct contact with the economist. Two-thirds of the advisers said that, on average, during the one week, they contact around 20 economists trying to solve the problem through phone conversations or through directly arrival to the economy. Two-thirds of correspondents said that the communication skills (communication skills - listening, speaking and executing a good conversation) are the most important competencies to be a good counselor. The second is the actual possession of professional knowledge and experience, and the third skill is the good working organization. Research has shown that the most of advisers think they are very familiar with their work area (average score =4,10). Also, a very high score they added on their communication skills (4,20), moral behavior in their daily work (4,07) and their organizational skills (3,73).
Parallel keywords (Croatian)Savjetodavna služba metode u savjetodavnom radu kompetencije savjetnika poljoprivrednici savjetnici
Resource typetext
Access conditionOpen access
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:204:045320
CommitterValentina Bezek