master's thesis
The effect of sowing date and biostimulants on the morphology of pepper seedlings

Dorotea Sabljak Štibohar (2016)
Sveučilište u Zagrebu
Agronomski fakultet
Povrćarstvo
Metadata
TitleUtjecaj roka sjetve i poboljšivača rasta na morfologiju presadnica paprike
AuthorDorotea Sabljak Štibohar
Mentor(s)Božidar Benko (thesis advisor)
Abstract
Uzgoj presadnica paprike u zimsko-proljetnom periodu traje relativno dugo (od 70 do 90 dana), što uzrokuje visoke troškove grijanja. Odabirom odgovarajućeg roka sjetve te primjenom poboljšivača rasta moguće je skratiti period uzgoja. Cilj ovog rada je bio utvrditi utjecaj roka sjetve i odabranih poboljšivača rasta na dinamiku rasta i morfološka svojstva presadnica paprike. Istraživanje je provedeno u grijanom zaštićenom prostoru Zavoda za povrćarstvo Agronomskog fakulteta u Zagrebu. Sjeme paprike sorte “Kalifornijsko čudo” posijano je u polistirenske kontejnere sa 104 lončića u četiri roka sjetve (26. veljače te 9., 19. i 30. ožujka). Odmah nakon pikiranja te još dva puta u razmaku od 7 dana presadnice su folijarno tretirane poboljšivačima rasta Bio-Plantella super F i Ekorast, u preporučenoj koncentraciji. Prilikom svakog tretiranja obavljena su morfometrijska opažanja visine presadnice i broja listova. Po završetku uzgoja presadnica utvrđena je masa podzemnog i nadzemnog dijela biljke te sadržaj suhe tvari u stabljici, listu i korijenu. Učinak primijenjenih biostimulatora je varirao ovisno o roku sjetve i promatranom svojstvu. U pojedinim slučajevima je pozitivan učinak izostao tako da su najveće vrijednosti utvrđene kod netretiranih presadnica, ili nisu utvrđene značajne razlike između tretmana i kontrole. Osim biostimulatora, na rast i razvoj presadnica utječu i mikroklimatski uvjeti zaštićenog prostora, što se očituje u trajanju proizvodnog ciklusa. Uzgoj presadnica je trajao od 49 dana za rok sjetve 30. ožujka do 61 dan za rok sjetve 26. veljače. Obzirom na trajanje uzgoja presadnica i pozitivno djelovanje biostimulatora, može se preporučiti rok sjetve 26. veljače, uz 3 tretiranja presadnica biostimulatorom Ekorast tijekom perioda od pikiranja do sadnje, u koncentraciji 0,15 %.
KeywordsCapsicum anuum L. growing seedlings biostimulator Bio-Plantella super F Ekorast morphological characteristics
Parallel title (English)The effect of sowing date and biostimulants on the morphology of pepper seedlings
Committee MembersBožidar Benko (committee chairperson)
Nina Toth (committee member)
Ivanka Žutić (committee member)
GranterSveučilište u Zagrebu
Agronomski fakultet
Lower level organizational unitsPovrćarstvo
PlaceZagreb
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineBIOTECHNICAL SCIENCES
Agronomy
Vegetable Growing
Study programme typeuniversity
Study levelgraduate
Study programmeHorticulture
Academic title abbreviationmag. ing. agr.
Genremaster's thesis
Language Croatian
Defense date2016-06-10
Parallel abstract (English)
Growing pepper seedlings in the winter-spring period takes quite a lot (70-90 days), causing high costs of heating. By selecting the appropriate date of sowing and applying a growth improver the period of breeding can be shortened. The goal of this study was to determine both the effect of the sowing date and the effect of selected growth improvers on growth and morphological characteristics of pepper seedlings. The study was conducted in a heated greenhouse of the Vegetable Crops Department at the Faculty of Agriculture, University of Zagreb. The seeds of a pepper sort called “California wonder” were sown in polystyrene containers with 104 pots on four sowing dates (February 26th and March 9th, 19th, and 30th). Immediately after pricking and twice more in between of seven days seedlings were treated with foliar growth enhancers Bio-Plantella super F and Ekorast, in a recommended concentration. During each treatment, morphometric observations regarding the seedlings’ height and number of leaves were performed. After completion of the cultivation of seedlings, the mass of underground and above-ground part of the plant as well as the content of dry matter in the stem, leaf and root were determined. The effect of applied bio-stimulant varied depending on the planting date and the observed characteristics. In some cases the positive effect was absent, so the maximum values were therefore determined in untreated seedlings or, on the other hand, it showed to be no significant difference regarding the treatment and control. Besides bio-stimulant, the growth and the development of seedlings is affected by the microclimate conditions of the greenhouse, which becomes noticable in the duration of the production cycle. Growing of the seedlings lasted for 49 days for the sowing date of March 30th and, in comparison, 61 days for the sowing date of 26 February. In accordance to the time needed for growing seedlings and the positive affect of biostimulants, the sowing date of February 26th can be recommended, combined with three treatments of a biostimulator Ekorast (at a concentration od 0,15 %) over a period from pricking to planting.
Parallel keywords (Croatian)Capsicum annuum L. uzgoj presadnica biostimulator Bio-Plantella super F Ekorast morfološka svojstva
Resource typetext
Access conditionOpen access
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:204:931835
CommitterValentina Bezek