master's thesis
Repellent effect of herbal preparations on slugs in cabbage

Valentina Bodiš (2016)
Sveučilište u Zagrebu
Agronomski fakultet
Fitopatologija
Metadata
TitleRepelentno djelovanje biljnih pripravaka na puževe golaće u kupusu
AuthorValentina Bodiš
Mentor(s)Dinka Grubišić (thesis advisor)
Abstract
Proizvodnja kupusa raste iz godine u godinu. Kupus se upotrebljava u svježem, kuhanom ili konzerviranom stanju naročito tijekom zime. U kontinentalnom dijelu uzgaja se za jesensku berbu i preradu, a u primorskom dijelu se uzgaja tijekom zime i u proljeće. Puževi golaći su važni i vrlo česti štetnici kupusa. Hrane se lišćem u kojem izgrizaju rupe ili ostave samo epidermu. Osim listovima, hrane se i ostalim dijelovima biljaka, od korijena i gomolja do plodova raznih povrtnih vrsta koje, osim što oštećuju, i značajno onečišćuju svojom prisutnošću, sluzavim tragovima i izmetom. Njihovo suzbijanje se najčešće temelji na uporabi limacida. Kemijsko suzbijanje često postiže nezadovoljavajuće rezultate jer na primjenu limacida i njihovo djelovanje značajno utječu vremenske prilike. Od nekemijskih metoda suzbijanja, najslabije su istraženi biljni pripravci. Cilj ovog istraživanja bio je utvrditi repelentni učinak biljnih pripravaka na osnovu bazge, majčine dušice, aloe vera i ružmarina u ishrani puževa golaća na kupusu. Postavljen je laboratorijski pokus s navedenim varijantama primjenjivanim potapanjem listova kupusa u biljni pripravak. Svaka varijanta u pokusu postavljena je u četiri repeticije. Oštećenja lisne površine, izazvana ishranom puževa, očitavana su pet dana zaredom. Postignuti rezultati statistički su obrađeni i analizirani statističkim programom ARM 2014.7. Iako među varijantama nije utvrđena statistički značajna razlika, relativno najučinkovitije u sprječavanju ishrane puževa bile su varijante bazga i ružmarin. Kako se radi o laboratorijskom istraživanju, učinkovitost navedenih varijanata bi trebalo provjeriti i na otvorenom.
Keywordsaloe vera cabbage elder non-chemical slugs' control rosemary slugs thyme
Parallel title (English)Repellent effect of herbal preparations on slugs in cabbage
Committee MembersDinka Grubišić (committee chairperson)
Tanja Gotlin Čuljak (committee member)
Ivanka Žutić (committee member)
GranterSveučilište u Zagrebu
Agronomski fakultet
Lower level organizational unitsFitopatologija
PlaceZagreb
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineBIOTECHNICAL SCIENCES
Agronomy
Phytomedicine
Study programme typeuniversity
Study levelgraduate
Study programmePhytomedicine
Academic title abbreviationmag. ing. agr.
Genremaster's thesis
Language Croatian
Defense date2016-07-01
Parallel abstract (English)
Cabbage production is growing each year. Cabbage is used in fresh, boiled or preserved condition, especially during winter. In continental region it is cultivated for harvest and processing in autumn, and in coastal region it is cultivated as overwinter and spring crop. Slugs are important and very frequent cabbage pests. They eat leaves, in which they gnaw wholes or just leave epidermis. Except leaves, they also eat other parts of plants, from root and bulb to fruits of all kinds of vegetable species which, except they damage, they also contaminate with their presence, slimy marks and excrements. Slug control is most often based on use of limacides. Chemical pest control often has inadequate results because weather conditions significantly affect usage and effect of limacides. From non-chemical pest control methods, the least explored are herbal preparations. The goal of this research was to determine repellent effect of herbal preparations on the basis of elder, thyme, aloe vera and rosemary in preventing slugs' feeding on cabbage. Laboratory experiment with mentioned varieties, applied with sinking cabbage leaves in herbal preparation, has been set up. Every variety in the experiment has been set up in four repetitions. Damage of leaf's surface, caused by slugs' feeding, have been measured five days. Attained results have been processed and analyzed by statistic programme ARM 2014.7. Although among varieties hasn't been determined statistically significant difference, the most efficient in suppression of slugs' feeding were elder and rosemary. Regarding the laboratory research, efficiency of mentioned varieties should be checked at open air as well.
Parallel keywords (Croatian)aloe vera bazga kupus majčina dušica nekemijsko suzbijanje puževa puževi golaći ružmarin
Resource typetext
Access conditionAccess restricted to students and staff of home institution
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:204:298388
CommitterValentina Bezek