master's thesis
Utjecaj gustoće sklopa kukuruza na režim vlažnosti eutrično smeđeg tla

Marko Reljić (2016)
University of Zagreb
Faculty of Agriculture
Department of Soil Science