master's thesis
Usporedba poslovanja različitih tipova poljoprivrednih gospodarstava u Hrvatskoj

Katarina Rosić (2016)
University of Zagreb
Faculty of Agriculture
Department of Agricultural Economics and Rural Development
Metadata
TitleUsporedba poslovanja različitih tipova poljoprivrednih gospodarstava u Hrvatskoj
AuthorKatarina Rosić
Mentor(s)Vesna Očić (thesis advisor)
Abstract
Sustav poljoprivrednih računovodstvenih podataka (eng. Farm Accountancy Data Network- FADN), utemeljen je u EU 1965. godine, te je obavezan za sve države članice Europske unije. Sustav se temelji na godišnjem knjigovodstvenom prikupljanju proizvodnih, ekonomskih i financijskih podataka s reprezentativnog uzorka poljoprivrednih gospodarstava, klasificiranih u skupine prema kriterijima ekonomske veličine gospodarstva, tipu poljoprivredne proizvodnje i regionalne pripadnosti. Istraživanja FADN sustava predstavljaju instrument Europske komisije za vrednovanje dohotka poljoprivrednih proizvođača te utvrđivanje utjecaja Zajedničke poljoprivredne politike EU na njihovo poslovanje. U ovom diplomskom radu napravljena je usporedba pojedinih proizvodnih i ekonomskih pokazatelja različitih tipova poljoprivrednih gospodarstava (ratarstvo, povrćarstvo i cvjećarstvo, vinogradarstvo i vinarstvo, voćarstvo i maslinarstvo, mliječno govedarstvo, govedarstvo, ovčarstvo i kozarstvo, svinjogojstvo i peradarstvo te mješoviti tip proizvodnje). Na osnovu standardnih rezultata za 2014. godinu te onih na razini EU, može se zaključiti da u Hrvatskoj i ostalim zemljama EU površinom prednjače ratarski tip gospodarstava i gospodarstva koja se bave uzgojem stoke na ispaši (govedarstvo, ovčarstvo i kozarstvo). Najviše uvjetnih grla stoke ima tip svinjogojstvo i peradarstvo, dok se najviše radnih sati troši u uzgoju povrća i cvijeća. U pogledu prihoda i njegovih sastavnica postoji također velika sličnost u rezultatima dobivenim na nacionalnoj i EU razini. Ekonomičnost svih tipova poljoprivrednih gospodarstava prelazi vrijednost 1 (e>1). Prema Standardnim rezultatima najveću vrijednost proizvodnosti rada imaju gospodarstva koja se bave uzgojem povrća i cvijeća, dok najmanju proizvodnost rada ima govedarska, ovčarska i kozarska gospodarstva.
KeywordsFarm Accountancy Data Network type of agricultural holdings production and economic indicators
Committee MembersVesna Očić (committee chairperson)
Vjekoslav Par (committee member)
Lari Hadelan (committee member)
GranterUniversity of Zagreb
Faculty of Agriculture
Lower level organizational unitsDepartment of Agricultural Economics and Rural Development
PlaceZagreb
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineBIOTECHNICAL SCIENCES
Agronomy
Study programme typeuniversity
Study levelgraduate
Study programmeAgribusiness and Rural Development
Academic title abbreviationmag. ing. agr.
Genremaster's thesis
Language Croatian
Defense date2016-07-08
Parallel abstract (English)
Farm Accountancy Data Network (FADN) was launched in the EU in 1965 and it is now mandatory for all member states of the EU. The system is based on collecting annual accountancy data from the sample of agricultural holdings, mainly data on production, economic and financial data, classified along three dimensions: economic size, type of farming and region. Research made by FADN system represent an instrument of the European Commission for the determination of incomes of agricultural holdings and enable to establish the influence of the Common Agricultural Policy (CAP) of the EU on the business of the holdings. In this thesis a comparison between production and economic indicators of different types of agricultural holdings (field crops; horticulture crops; permanent crops, mainly vineyards, orchards and olive yards; dairy farms; grazing livestock; granivores, mainly pig and poultry farms; mixed farms) was made. On the basis of Standard Results for the year 2014 and those on the EU level it is possible to conclude that in Croatia, as well as in other countries of the EU field crops type of holdings and holdings with grazing livestock lead by their UAA. Granivores have the most livestock units, while most hours spent in the cultivation of vegetables and flowers. There is also a high level of compatibility in relation to income and its components between the national and the EU level. The economy of all types of agricultural holdings were higher than value 1 (e>1). Standard Results shows that the highest value of the productivity have the holdings which cultivates fruits and vegetables, while the lowest productivity of work have the holdings with grazing livestock .
Parallel keywords (Croatian)sustav poljoprivrednih računovodstvenih podataka tip poljoprivrednog gospodarstva proizvodni i ekonomski pokazatelji
Resource typetext
Access conditionOpen access
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:204:911867
CommitterValentina Bezek