master's thesis
Gospodarske karakteristike klonskih kandidata Graševine izabranih u postupku individualne klonske selekcije

Petar Lukić (2016)
University of Zagreb
Faculty of Agriculture
Metadata
TitleGospodarske karakteristike klonskih kandidata Graševine izabranih u postupku individualne klonske selekcije
AuthorPetar Lukić
Mentor(s)Darko Preiner (thesis advisor)
Abstract
Individualna klonska selekcija vinove loze je postupak kojim se iz populacije pojedine sorte nastoje izdvojiti genotipovi (klonovi) kod kojih je došlo do mutacija koje su rezultirale pozitivnim promjenama nekih od gospodarski važnih karakteristika. Izdvajanje klonova provodi se na temelju višegodišnjeg ispitivanja klonskih linija u ujednačenim uvjetima pokusnog nasada. Graševina je najvažnija sorta vinove loze u Hrvatskoj kod koje je postupak klonske selekcije započeo 2004. godine, a 2007. godine podignuti su pokusni nasadi za provođenje individualne klonske selekcije tj. ispitivanje najvažnijih gospodarskih karakteristika klonskih linija. Cilj ovog rada je provesti analizu rezultata četverogodišnjeg ispitivanja klonskih kandidata sorte Graševina i izdvojiti one kod kojih su potvrđene pozitivne promjene određenih gospodarski važnih svojstava s ciljem pokretanja postupka registracije klonova ove sorte. U ovom radu praćenjem klonova došli smo do rezultat koji pokazuju da postoji značajna unutar sortna varijabilnost i da na osnovu nje možemo izdvojiti nekoliko klonova koji su nam bitni po svojim gospodarskim karakteristikama. Gospodarske karakteristike kojima smo se vodili su prinos, sadržaj kiselina i sadržaj šećera te prosječna masa grozda.
Keywordsgrapes Graševina clonal selection
Committee MembersDarko Preiner (committee chairperson)
Edi Maletić (committee member)
Jasminka Karoglan-Kontić (committee member)
Domagoj Stupić (committee member)
GranterUniversity of Zagreb
Faculty of Agriculture
PlaceZagreb
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineBIOTECHNICAL SCIENCES
Agronomy
Viticulture and Enology
Study programme typeuniversity
Study levelgraduate
Study programmeHorticulture
Academic title abbreviationmag. ing. agr.
Genremaster's thesis
Language Croatian
Defense date2016-07-14
Parallel abstract (English)
Individual clonal selection of grapevine is the process by which the population of certain varieties tend to isolate genotypes (clones) in which there has been a mutation that resulted in positive changes in some of the economically important characteristics. Isolation of clones is carried out on the basis of many years of testing clonal lines in equal conditions experimental plantation. Graševina is the most important grape variety in Croatia, where the clonal selection process started in 2004 and 2007 have been raised guinea plantations enforcement individual clonal selection. Examination of the most important economic characteristics of clonal lines. The aim of this paper is an analysis of results four tests clonal candidates varieties Graševine and allocate those in which they confirmed the positive changes of certain economically important characteristics in order to initiate the registration process clones of this variety. In this paper following the clones we have reached a result that shows that there is considerable variability within varieties and based on it we can extract several clones that are important to us for their economic characteristics. Economic characteristics which we are led by yield, acidity and sugar content and average weight of the bunch.
Parallel keywords (Croatian)vinova loza Graševina klonska selekcija
Resource typetext
Access conditionOpen access
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:204:293965
CommitterValentina Bezek