master's thesis
Energetske karakteristike trave Miscanthus x giganteus ovisno o gnojidbenom tretmanu i roku žetve

Anja Geršić (2016)
Sveučilište u Zagrebu
Agronomski fakultet
Opća proizvodnja bilja
Metadata
TitleEnergetske karakteristike trave Miscanthus x giganteus ovisno o gnojidbenom tretmanu i roku žetve
AuthorAnja Geršić
Mentor(s)Neven Voća (thesis advisor)
Abstract
Danas se svjetska industrija sve više okreće obnovljivim izvorima energije, a jedan od takvih izvora je i biomasa. Biomasa obuhvaća širok spektar sirovina za proizvodnju energije, a jedna od značajnijih kultura za proizvodnju biomase je Miscanthus x giganteus. On je zbog svog jednostavnog uzgoja, velikog godišnjeg prinosa te malih zahtjeva i visokih energetskih svojstava, idealna energetska kultura. Cilj ovog rada bio je utvrditi energetske karakteristike trave Miscanthus x giganteus ovisno o različitim gnojidbenim tretmanima (tri razine gnojidbe krutim stajskim gnojem, dvije mineralnim gnojivima i jedna kontrola) te dva roka žetve (jesenski i proljetni). Nakon provedenih laboratorijskih analiza te statističke obrade dobivenih podataka, utvrdilo se da sadržaj dušika, ugljika, vodika, kisika i sumpora pod utjecajem gnojidbenih tretmana i rokova žetve pokazuju signifikantnost, za razliku od sadržaja fiksiranog dušika i ogrjevnih vrijednosti. Također je utvrđeno da na sadržaj vode značajno utječu različiti rokovi žetve, a na sadržaj pepela, koksa i hlapivih tvari različiti gnojidbeni tretmani i rokovi žetve u međusobnoj interakciji. Podaci dobiveni u ovom istraživanju potvrdili su travu Miscanthus x giganteus kao vrlo dobru sirovinu za proizvodnju energije direktnim izgaranjem.
Keywordsbiomass Miscanthus x giganteus energy performance fertilization harvest
Committee MembersNeven Voća (committee chairperson)
Josip Leto (committee member)
Željka Zgorelec (committee member)
Nikola Bilandžija (committee member)
GranterSveučilište u Zagrebu
Agronomski fakultet
Lower level organizational unitsOpća proizvodnja bilja
PlaceZagreb
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineBIOTECHNICAL SCIENCES
Agronomy
Study programme typeuniversity
Study levelgraduate
Study programmeAgroecology
Academic title abbreviationmag. ing. agr.
Genremaster's thesis
Language Croatian
Defense date2016-07-15
Parallel abstract (English)
Today is the global industry increasingly turning to renewable energy sources, and one of these sources is biomass. Biomass covers a wide range of raw materials for energy production. One of the most important crops for biomass production is Miscanthus x giganteus. It is an ideal energy crop due to its easy cultivation, large annual yield, small requirements and high energy properties. The aim of this study was to determine the energy performance of grass Miscanthus x giganteus depending on different fertilizer treatments (three levels of fertilization with solid manure, two with mineral fertilizers and one control treatment) and two different harvest periods (autumn and spring). After the laboratory analysis and statistical analysis of the obtained data, it was established that the content of nitrogen, carbon, hydrogen, oxygen and sulfur, under the influence of fertilization treatments and harvest periods, indicate statistical significance unlike the fixed nitrogen content and calorific value. It was also established that the water content is significantly influenced by different harvest periods. Content of ash, coke and volatile substances are under the influence of different fertilization treatments and harvest periods in interaction. The data obtained in this study confirmed the grass Miscanthus x giganteus as a very good raw material for energy production by direct combustion.
Parallel keywords (Croatian)biomasa Miscanthus x giganteus energetske karakteristike gnojidba žetva
Resource typetext
Access conditionOpen access
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:204:928212
CommitterValentina Bezek