master's thesis
Međunarodna suradnja i institucijska potpora poljoprivrednom savjetodavstvu

Izabela Odeljan (2016)
University of Zagreb
Faculty of Agriculture
Department of Agricultural Economics and Rural Development
Metadata
TitleMeđunarodna suradnja i institucijska potpora poljoprivrednom savjetodavstvu
AuthorIzabela Odeljan
Mentor(s)Đurđica Žutinić (thesis advisor)
Abstract
Za razvoj poljoprivrede i djelotvorniji savjetodavni rad nužno je povezivanje i umrežavanje savjetodavnih službi na globalnoj i lokalnoj razini radi boljeg protoka informacija te učinkovitijeg prijenosa suvremenih tehnoloških dostignuća. Međunarodna suradnja i umrežavanje savjetodavnih službi i institucija koje djeluju u pojedinim državama te bolja osposobljenost savjetnika s primjenom znanstvenih i stručnih istraživanja u praksi znatno bi pridonijelo bržem ruralnom razvoju. Sustav znanja i inovacija u poljoprivredi (Agricultural Knowledge and Innovation Systems– AKIS) povezuje sve dionike uključene u ruralni razvoj. Sustav AKIS je vrlo različit od zemlje do zemlje, regije i sektora, različiti su izvori finaciranja pojedinih njegovih dijelova, što može biti problematično za sinergiju i uspješnu suradnju među dionicima. U budućem radu, Savjetodavna služba Republike Hrvatske treba se jače povezati i umrežiti sa svim dionicima koji sudjeluju u razvoju domaće poljoprivrede i ruralnog prostora sa svrhom učinkovitijeg prijenosa znanja/inovacija u praksu. Potrebno je dalje razvijati i jačati međunarodnu suradnju, osobito u regiji, radi poduzimanja zajedničkih akcija u prevladavanju negativnih utjecaja klimatskih promjena, razmjene znanja i iskustava te stvaranja projektnih partnerstava.
Keywordsagriculture advising rural development stakeholders institutions knowledge innovation networking cooperation
Committee MembersĐurđica Žutinić (committee chairperson)
Lari Hadelan (committee member)
Renata Bažok (committee member)
GranterUniversity of Zagreb
Faculty of Agriculture
Lower level organizational unitsDepartment of Agricultural Economics and Rural Development
PlaceZagreb
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineBIOTECHNICAL SCIENCES
Agronomy
Study programme typeuniversity
Study levelgraduate
Study programmeAgribusiness and Rural Development
Academic title abbreviationmag. ing. agr.
Genremaster's thesis
Language Croatian
Defense date2016-09-23
Parallel abstract (English)
For agricultural development and effective counsulting is necessary networking consulting services on a global and local level for better information flow and more efficient transfer of modern technological achievements. International cooperation and networking consulting services and institutions operating in the individual countries and better qualifications of agricultural advisors with the application of scientific and technical research in practice, would significantly contribute to faster rural development. The Agricultural Knowledge and Innovation Systems - AKIS connects all stakeholders involved in rural development. AKIS system is very different from country to country, region and sector. There are different sources of financing of its individual parts, which can be problematic for synergies and successful cooperation between stakeholders. In future work, Croatian Advisory Service should be harder to connect and network with all stakeholders involved in the development of local agriculture and the rural area for the purpose of a more effective transfer of knowledge/innovation in practice. It is necessary to further develop and strengthen international cooperation, especially in the region, in order to take joint action to overcome the negative impacts of climate change, the exchange of knowledge and experience and the creation of project partnerships.
Parallel keywords (Croatian)poljoprivreda savjetodavstvo ruralni razvoj dionici institucije znanje inovacije umrežavanje suradnja
Resource typetext
Access conditionOpen access
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:204:940900
CommitterValentina Bezek