master's thesis
Mjere ublažavanja ekološkog otiska

Antonela Žižak (2016)
Sveučilište u Zagrebu
Agronomski fakultet
Opća proizvodnja bilja
Metadata
TitleMjere ublažavanja ekološkog otiska
AuthorAntonela Žižak
Mentor(s)Ivica Kisić (thesis advisor)
Abstract
Ciljevi ovog rada su na osnovi znanstvene i stručne literature opisati što je "Ekološki otisak", izdvojiti i navesti razliku ekološkog otiska u Hrvatskoj te ekološkog otiska u razvijenim i nerazvijenim dijelovima svijeta. Diplomski rad će sadržati planove ekološki socijalne i sigurne budućnosti te obrazloženje osnovnog uvjeta za ekološku održivost. Isto tako opisati će se razvoj održivosti i vizija budućnosti te kakav bi trebao biti ciklus društvenih promjena. Navesti će se tri osnovne prepreke na putu prema ekološkoj održivosti. Metode koje se koriste u radu su izračunavanje različitih kategorija potrošnje prirodnih resursa s naglaskom na neobnovljive izvore energije. Od metoda se još koristi pojednostavljena klasifikacija ekološki proizvodnih površina što ovisno o izračunu uključuje više kategorija koje su navedene u stranoj literaturi. Literature na hrvatskom jeziku na ovu temu još uvijek skoro da i nema. Problem današnjeg svijeta je prevelika potrošnja i korištenje prirodnih resursa koje se u usporedbi s našim tempom razvoja (povećanje broja pučanstva i potrošnja po glavi stanovnika) presporo obnavljaju. Ekološki otisak je površina zemljišta potrebna za proizvodnju hrane, energije i drugih dobara koji su potrebni da bi se zadržao sadašnji, visokopotrošački način života. Navedeno ukazuje da današnji način življenja u budućnosti neće biti moguć, budući da će postojeći prirodni resursi biti iscrpljeni.
KeywordsEcological footprint environmental sustainability safe future mitigation measures
Committee MembersIvica Kisić (committee chairperson)
Željka Zgorelec (committee member)
Vesna Židovec (committee member)
GranterSveučilište u Zagrebu
Agronomski fakultet
Lower level organizational unitsOpća proizvodnja bilja
PlaceZagreb
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineBIOTECHNICAL SCIENCES
Agronomy
Ecology and Environmental Protection
Study programme typeuniversity
Study levelgraduate
Study programmeOrganic Agriculture with Agrotourism
Academic title abbreviationmag. ing. agr.
Genremaster's thesis
Language Croatian
Defense date2016-09-05
Parallel abstract (English)
Objectives of the work are, on the basis of a scientific and professional literature, a description and the definition of ˮEcological footprintˮ, segregation and allegation of divergencies of ecological footprint in Croatia and ecological footprint in developed and underdeveloped parts of the world. The thesis will contain plans of ecologically social and safe future and the explanation of the basic requirement for environmental sustainability. Likewise, sustainability development will be described as well as a vision of the future and how the cycle of social change should look. Three main obstacles on the way to environmental sustainability will be listed. The methods used in this study are calculations of the various categories of consumption of natural resources with emphasis on nonrenewable enegry sources. Another method used is simplified classification of ecological production surfaces which, depending on the result, includes more categories listed in foreign literature. Literature in the Croatian language on this topic almost do not exist. Problem of the world today is the excessive consumption and use of natural resources, which, compared to our pace of development (increase in population and consumption per capita), are too slowly restored. Ecological footprint is the area of land needed for food production, energy and other goods needed to mantain the current, high-consumptive lifestyle. Research indicates that today's lifestyle will not be possible in the future, since natural resources will be exhausted.
Parallel keywords (Croatian)Ekološki otisak ekološka održivost sigurna budućnost mjere ublažavanja
Resource typetext
Access conditionOpen access
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:204:286735
CommitterValentina Bezek