master's thesis
Kemijske značajke tla i raspodjela flore s obzirom na različito korištenje zemljišta u PP Žumberak-Samoborsko gorje

Luka Šaravanja (2016)
University of Zagreb
Faculty of Agriculture
Department of General Agronomy