master's thesis
Biljne svojte tradicijskog vrta u naselju Ivanci kod Ogulina

Marija Boban (2016)
University of Zagreb
Faculty of Agriculture
Department of Ornamental Plants, Landscape Architecture and Garden Art
Metadata
TitleBiljne svojte tradicijskog vrta u naselju Ivanci kod Ogulina
AuthorMarija Boban
Mentor(s)Vesna Židovec (thesis advisor)
Abstract
Tradicijski seoski vrt razvijao se usporedno s društvenim razvitkom, a kao i ruralna arhitektura, odražava sve prirodno-geografske i kulturno-povijesne značajke nekog kraja, te najnovije promjene koje su se dogodile u ruralnom prostoru. Selo Ivanci nalazi se u blizini Ogulina, uz Šmitovo jezero uz koje se vežu lokalne priče i legende. Ogulin je turistički predstavljen kao zavičaj bajki, regija pogodna za razvoj ruralnog turizma. Pogodno je za razvoj seoskog turizma uz uvjet obnove tradicijskih kuća, ali i okućnica za što je potrebno utvrditi koje su se biljne vrste tradicionalno uzgajale. Za to treba istražiti izgled okućnica, odabir i način korištenja tradicijskih biljnih vrsta, te ostale elemente tradicijskog vrta poput staza, ograda, vrtnih vrata, vrtnog namještaja, ostalih gospodarskih zgrada i njihovog rasporeda na parceli. Intervjuiranjem starijih kazivača doznaje se da su ljudi uzgajali uglavnom utilitarne biljne vrste, te da su živjeli od poljoprivrede. Imali su malene povrtnjake u kojima su uzgajali, njima osnovne, povrtne kulture (krumpir, kukuruz, rajčicu, mrkvu, krastavce, luk, češnjak). Njegovali su tradiciju i običaje. Od kazivača se također doznaju i lokalni nazivi pojedinih biljnih vrsta. Inventarizacijom je utvrđeno 80 biljnih vrsta iz 53 porodice, te 71 rod, od čega je 40 vrsta imalo ukrasnu, 23 utilitarnu, a tek 6 vrsta i ukrasnu i utilitarnu namjenu. Najbrojnija porodica je Rosaceae, koja se pojavljuje 3 puta s najvećim brojem biljnih vrsta. Inventarizacijom je utvrđena samo jedna penjačica, Vitis vinifera L. iz porodice Vitaceae.
Keywordscroft rural space rural tourism ornamental plants
Committee MembersVesna Židovec (committee chairperson)
Sandro Bogdanović (committee member)
Martina Skendrović Babojelić (committee member)
GranterUniversity of Zagreb
Faculty of Agriculture
Lower level organizational unitsDepartment of Ornamental Plants, Landscape Architecture and Garden Art
PlaceZagreb
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineBIOTECHNICAL SCIENCES
Agronomy
Study programme typeuniversity
Study levelgraduate
Study programmeHorticulture
Academic title abbreviationmag. ing. agr.
Genremaster's thesis
Language Croatian
Defense date2016-09-14
Parallel abstract (English)
Traditional rural garden has developed comparatively with social progress, and just like a rural architecture, it reflects all natural-geographical and cultural-historical features of some landscape, and also the newest changes which has happened in rural space. Village Ivanci is nearby Šmitovo jezero which is included in local stories and legends, and it is near Ogulin, represented as homeland of fairy tales to tourists, favourable region for development rural tourism. It is suitable for development of rural tourism if condition of renewal of traditional houses is satisfied, and also crofts, for which is necessary to determine which plant species were traditionally bred. To do that, it is necessary to explore their appearance, selection and way of using traditional plant species, and others elements of traditional garden including paths, fences, garden doors, garden furniture, other outbuildings and their placement on estate. Interviewing older narrators it is found that people have bred mostly purposeful plant sorts, and lived from agriculture. They had small vegetable gardens in which they bred, basic for them, vegetable cultures (potato, corn, tomato, carrot, cucumbers, onion, garlic). They cherished tradition and customs. From narrators is also possible to found out lokal names of some plant sorts. By inspection is determined 80 plant sorts comming from 53 families and 71 genus, from which 40 have decorative, 23 purposeful and 6 decorative and purposeful purpose. The largest family is Rosaceae, which occurs 3 times with the largest number of plant species. By inspection is determined only one climbing plant, Vitis vinifera L. of the family Vitaceae.
Parallel keywords (Croatian)okućnica ruralni prostor seoski turizam ukrasno bilje
Resource typetext
Access conditionOpen access
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:204:690477
CommitterValentina Bezek