master's thesis
Prostorna varijabilnost kemijskih značajki tala u Panonskoj Hrvatskoj

Antonija Jonjić (2016)
University of Zagreb
Faculty of Agriculture
Department of General Agronomy
Metadata
TitleProstorna varijabilnost kemijskih značajki tala u Panonskoj Hrvatskoj
AuthorAntonija Jonjić
Mentor(s)Ivica Kisić (thesis advisor)
Abstract
Tlo predstavlja složenu strukturu karakterističnih kemijskih i fizikalnih svojstava. Prostorna varijabilnost u tlu ovisi o mnogim čimbenicima: starosti tla, klimi, matičnom supstratu, reljefu i ljudskim aktivnostima. Svi ovi čimbenici, zasebno ili u međusobnoj kombinaciji, različito utječu na svojstva tla, što utječe na njegovu heterogenost na mikro, regionalnoj ili nacionalnoj razini. Stoga je nužno donositi odluke koje će uvažavati njegovu varijabilnost, a jedino je to moguće preciznim kartiranjem njegovih svojstava. U ovom radu, istraživano područje uključuje 1000 uzoraka koji su prikupljeni sa područja Orahovice u razdoblju od 2010.-2012. Svi podaci su korišteni kako bi se proučila prostorna varijabilnost četiri parametra: pH, humusa, biljakama pristupačnog fosfora i kalija. Cilj ovog istraživanja je, osim prostorne varijabilnosti, utvrđivanje i moguće povezanosti istraživanih parametara, kako bi se utvrdila kvaliteta geostatistički dobivenih vizualizacija istraživanih čimbenika. Kako bi se ostvarili zadani ciljevi, primjenjuju se deskriptivna statistika i geostatistička analiza. Rezultati ovog rada će osigurati bolji pregled prostorne varijabilnosti kemijskih svojstava tla na području oko Orahovice. Opisati će se povezanost osnovnih parametara u tlu kako bi se izradile interpolacijske karte sa značajnom preciznošću, sve u svrhu smanjenja potrebnog broj uzoraka pri opisivanju značajki tla te kvalitetnijih informacija pri donošenju odluka u gospodarenju istraživanim tlima.
Keywordssoil forming factors descriptive statistic geostatistical analytics geostatistical visualisation of soil properties
Committee MembersIvica Kisić (committee chairperson)
Stjepan Husnjak (committee member)
Željka Zgorelec (committee member)
Igor Bogunović (committee member)
GranterUniversity of Zagreb
Faculty of Agriculture
Lower level organizational unitsDepartment of General Agronomy
PlaceZagreb
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineBIOTECHNICAL SCIENCES
Agronomy
Study programme typeuniversity
Study levelgraduate
Study programmeOrganic Agriculture with Agrotourism
Academic title abbreviationmag. ing. agr.
Genremaster's thesis
Language Croatian
Defense date2016-09-30
Parallel abstract (English)
Soil represents a complex structure of specific chemical and physical properties. Spatial variability in the soil depends on many factors: soil age, climate, parent material, topography and human activities. These factors, individually or in combination, affect soil parameters differently which affects his heterogeneity on micro, regional and national scale. Therefore, it is necessary to make decisions that will take into account the variability and the only appropriate way is precise mapping of its properties. In this thesis, the investigated area includes 1000 samples which were collected from the area Orahovica in a period from 2010.-2012. All the data were used to describe spatial variability based on four parameters: pH, organic matter, plant-available phosphorus and plant-available potassium. The aim of this investigation is to determine spatial variability as well as potential correlations between the investigated parameters in order to estimate the quality of geostatistical visualisation of investigated parameters. In order to accomplish this aim, descriptive statistic and geostatistical analytics will be applied. The results of this investigation will provide a better overview on the spatial variability of chemical properties on the investigated area of Orahovica. Spatial correlation of basic soil parameters will be described in order to create interpolation maps with significant accuracy, as well to reduce required number of samples to describe and make good decisions in soil management of investigated area.
Parallel keywords (Croatian)pedogenetski čimbenici deskriptivna statistika geostatistička analiza geostatistička vizualizacija svojstava tla
Resource typetext
Access conditionOpen access
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:204:596283
CommitterValentina Bezek