master's thesis
Prostorna varijabilnost kemijskih značajki tala u Panonskoj Hrvatskoj

Antonija Jonjić (2016)
University of Zagreb
Faculty of Agriculture
Department of General Agronomy