master's thesis
Raznolikost ljekovitog i aromatičnog bilja benkovačkog kraja

Suzana Bačić (2016)
University of Zagreb
Faculty of Agriculture
Department of General Agronomy
Metadata
TitleRaznolikost ljekovitog i aromatičnog bilja benkovačkog kraja
AuthorSuzana Bačić
Mentor(s)Klaudija Carović-Stanko (thesis advisor)
Abstract
Prikupljanje biljnih genetskih izvora samoniklog ljekovitog i aromaticnog bilja te ekozemljopisni pregled provedeno je na odabranim lokacijama na širem podrucju grada Benkovca od lipnja do rujna 2015. godine. Metodologija prikupljanja i ekozemljopisnog pregleda provedena je u skladu sa svjetski priznatim standardima u prikupljanju biljnih genetskih izvora prema preporukama organizacije Bioversity International, Rim, Italija. Za svaku pojedinu biljku ispunjen je obrazac za prikupljanje koji se sastoji od podataka potrebnih za identifikaciju primke i staništa. U obrascu su navedena temeljna svojstva samoniklih populacija te zemljopisna i edafska svojstva staništa. Prikupljene primke su pohranjene u Kolekciju ljekovitog i aromaticnog bilja Zavoda za sjemenarstvo te dokumentirane u okviru Hrvatske baze podataka o biljnim genetskim izvorima. Na 3 odabrane lokacije na podrucju grada Benkovca prikupljena su 42 uzorka sjemena 30 razlicitih ljekovitih i aromaticnih biljnih vrsta. Prikupljene biljne vrste rasporeene su u 17 porodica od kojih su najbrojnije Asteraceae (6), Rosaceae (4) i Apiaceae (3). Prema ocjeni raznolikosti, najveci broj primki pripada skupini potpuno jednakih jedinki (31), dok je kod 11 primki došlo do povremene pojave drugacijeg tipa. Ocjenom genetske erozije prikupljenih primki, genetska erozija nije zapažena kod 25 primki. Kod ostalih su primki kao uzorak genetske erozije utvrene prirodne nepogode (požar, suša, erozija tla) i promjene prirodnog habitata (izrada cesta, vikendica, odlaganje smeca, košnja). Prema ocjeni opasnosti od genetske erozije, kod najviše primki, njih 25, zamijeceno je da primke ostaju na istoj velicini populacije, dok je kod 17 primki zamijeceno smanjivanje populacije, odnosno, opasnos od genetske erozije je nešto veca.
Keywordsplant genetic resources ecogeographical survey genetic erosion medicinal and aromatic plants wild population
Committee MembersKlaudija Carović-Stanko (committee chairperson)
Zlatko Šatović (committee member)
Ivica Ljubičić (committee member)
GranterUniversity of Zagreb
Faculty of Agriculture
Lower level organizational unitsDepartment of General Agronomy
PlaceZagreb
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineBIOTECHNICAL SCIENCES
Agronomy
Study programme typeuniversity
Study levelgraduate
Study programmeOrganic Agriculture with Agrotourism
Academic title abbreviationmag. ing. agr.
Genremaster's thesis
Language Croatian
Defense date2016-09-28
Parallel abstract (English)
Seed sampling of wild medicinal and aromatic plants and ecogeographical survey on selected areas of Benkovac has been carried out from June to September 2015. The methodology of seed sampling and ecogeographical survey was conducted in accordance with globally recognized standards of plant genetic resources for seed sampling of Biodiversity International, Rome, Italy. For each sample a collecting form was filled, composed of the data needed to identify the accession and habitat. In the form there are the basic characteristics for taxonomical identification and geological and edaphic characteristics of the habitat. Collected samples were assigned to the Collection of Medicinal and Aromatic Plants of the Department of Seed Science and Technology and documented in Croatian database of plant genetic sources. Precisely, 42 seed samples of 30 different medicinal and aromatic species, belonging to 17 plant families were collected on 3 locations. The most common plant families were Asteraceae (6), Rosaceae (4) i Apiaceae (3). The largest number of accessions was identified as identical units (31), while in 11 samples occasional diversity has been observed. Genetic erosion was not observed in 25 samples while in the rest natural disasters and destruction of natural habitat has been determined. Most of the samples (25) remained the same size,while in 17 samples decrease of population was observed.
Parallel keywords (Croatian)biljni genetski izvori ekozemljopisni pregled genetska erozija ljekovito i aromaticno bilje prirodne populacije
Resource typetext
Access conditionAccess restricted to students and staff of home institution
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:204:858173
CommitterValentina Bezek