master's thesis
Problemi funkcionalnosti i obnove cijevne drenaže na području Slatine

Nikola Vukovski (2016)
University of Zagreb
Faculty of Agriculture
Department of Soil Amelioration
Metadata
TitleProblemi funkcionalnosti i obnove cijevne drenaže na području Slatine
AuthorNikola Vukovski
Mentor(s)Dragutin Petošić (thesis advisor)
Abstract
Funkcionalnost izgrađenih hidromelioracijskih sustava detaljne površinske, a posebice podzemne odvodnje cijene drenaže, koji su na širem području izgrađeni na oko 14.882,35 ha poljoprivrednih površina je neučinkovita(slaba). Utvrđeno je da su temeljni uzroci neadekvatne funkcionalnosti izgrađenih sustava povezani s propustima u samoj izgradnji sustava, lošem održavanju, devastaciji sustava prilikom njegove obnove i starosti sustava.Zbog slabe funkcionalnosti hidromelioracijskih sustava, poljoprivredna proizvodnja na hidrimelioriranim poljoprivrednim površinama, sve je manje dohodovna, što predstavlja temeljni problem u daljnjem gospodarenju. Riješenje navedenog problema moguće je velikim dijelom riješiti kroz revitalizaciju izgrađenih melioracijskih sustava na širem području Slatine koja će uključiti provedbe dodatnih hidromelioracijskih zahvata, adekvatnih za eliminaciju temeljnih uzročnika slabe funkcionalnosti analiziranih sustava.
Committee MembersDragutin Petošić (committee chairperson)
Ivan Mustać (committee member)
Stjepan Husnjak (committee member)
GranterUniversity of Zagreb
Faculty of Agriculture
Lower level organizational unitsDepartment of Soil Amelioration
PlaceZagreb
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineBIOTECHNICAL SCIENCES
Agronomy
Study programme typeuniversity
Study levelgraduate
Study programmeAgricultural Engineering
Academic title abbreviationmag. ing. agr.
Genremaster's thesis
Language Croatian
Defense date2016-09-30
Parallel abstract (English)
Functionality built drainage and irrigation systems, more superficial, especially underground drainage - drainage prices, which are, in the wider area, built around the 14.882,35 hectares agricultural surfaces is unefficient. It was found that the root causes of inadequate functionality of built systems are associated with the failures while building it, poor maintenancing, devastation of system during its restoration and age of system. Due to poor functionality of drainage and irrigation system, agricultural production on irrigated agricultural areas is less profitable, which is the main problem in future management. The solution of this problem can be largely solved through revitalization of constructed reclamation system in the Slatina county, which will include the implementation of additional drainage and irrigation operations, adequate for the elimination of the fundamental causes of poor funcionality of the analyzed system.
Parallel keywords (Croatian)hidromelioracijski sustavi crijevna drenaža funkcionalnost i obnova sustava odvodnje
Resource typetext
Access conditionOpen access
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:204:845407
CommitterValentina Bezek