master's thesis
Stavovi studenata i nastavnog osoblja o kvaliteti studija u području poljoprivrede

Anamaria Petković (2016)
Sveučilište u Zagrebu
Agronomski fakultet
Agrarna ekonomika i ruralni razvoj
Metadata
TitleStavovi studenata i nastavnog osoblja o kvaliteti studija u području poljoprivrede
AuthorAnamaria Petković
Mentor(s)Josip Juračak (thesis advisor)
Abstract
Zadovoljstvo klijenata u poslovnom svijetu je svakodnevan pojam koji se već dugo vremena promatra kao jedna od ključnih stavki poslovnih aktivnosti. Zadovoljstvo može poslužiti kao pokazatelj uspjeha tvrtke u sadašnjosti i prošlosti, a isto tako može biti i indikator uspješnosti u budućnosti. Kako u poslovnom svijetu, u obrazovnom sustavu je također bitno zadovoljstvo korisnika, u ovom slučaju studenata i nastavnog osoblja. Akademske institucije su svjesne kako je vrlo važno postići i održati zadovoljstvo studenata, ali i nastavnog osoblja kako bi se to pozitivno odrazilo i privuklo buduće studente. Cilj rada je prikazati stavove studenata i nastavnog osoblja o kvaliteti studija u području poljoprivrede. Istraživanje je provedeno na razini sveučilišta poljoprivrede Republike Hrvatske te su sudjelovali studenti i nastavno osoblje Poljoprivrednog fakulteta Sveučilišta u Osijeku i Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu pomoću on-line anketnih upitnika. Zadovoljstvo je iskazano ocjenom opremljenosti poljoprivrednim resursima, obnavljanju nastavnih materijala, ponudi studijskih programa i slično. Ukupno je prikupljeno 338 anketnih upitnika, od čega je 234 studentskih i 104 nastavnog osoblja. Rezultati su pokazali kako ne postoje razlike u mišljenjima ispitanika s obzirom na spol. Govoreći o obnavljanju nastavnih materijala, nastavnici smatraju da ih dovoljno brzo obnavljaju, dok se studenti ne slažu s njima te smatraju kako bi trebali brže obnavljati nastavne materijale. Isto tako, studenti daju višu opću ocjenu fakultetu u odnosu na nastavnike, što se može tumačiti kao pozitivan rezultat.
Keywordsattitudes high agricultural education student satisfaction teacher satisfaction University of Zagreb University of Osijek
Committee MembersJosip Juračak (committee chairperson)
Ramona Franić (committee member)
Vjekoslav Par (committee member)
GranterSveučilište u Zagrebu
Agronomski fakultet
Lower level organizational unitsAgrarna ekonomika i ruralni razvoj
PlaceZagreb
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineBIOTECHNICAL SCIENCES
Agronomy
Study programme typeuniversity
Study levelgraduate
Study programmeAgribusiness and Rural Development
Academic title abbreviationmag. ing. agr.
Genremaster's thesis
Language Croatian
Defense date2016-09-30
Parallel abstract (English)
Customer satisfacton in the business world is an everyday term and has been recognized as a central concept of all business activities for a long time.It can serve as an indicator of the company's success in the present and the past, and can also be an indicator of future performance. As in the business world, user satisfaction is also important in educational system, in this case students and faculty. Academic institutions are aware that it is very important to achieve and maintain the satisfaction of students, and teaching staff in order to positively impact and attract prospective students. The goal is to present the attitudes of students and teachers on the quality of studies in the field of agriculture. The study was conducted at the University of Agriculture of the Republic of Croatian. Participaintg students and teaching staff of Agriculture University of Osijek and the students of Agriculture University of Zagreb were using online questionnaires. Satisfaction was expressed by grade of agricultural resources equipment, renewal of teaching materials, study programs and the like. A total of 338 questionnaires were collected, 234 from students and 104 from teaching stuff. Regard to gender, here were no differences in opinion of respondents. Teachers belive they promptly enough renew teaching materials, while students do not agree with them and believe that they should quicker renew teaching materials. Also, students give a higher overall assessment of Agriculture University in relation to teachers, which can be interpreted as a positive result.
Parallel keywords (Croatian)stavovi visoko poljoprivredno obrazovanje zadovoljstvo studenata zadovoljstvo nastavnog osoblja Sveučilište u Zagrebu Sveučilište u Osijeku
Resource typetext
Access conditionAccess restricted to students and staff of home institution
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:204:658161
CommitterValentina Bezek