master's thesis
Kartiranje staništa Značajnog krajobraza "Donji Kamenjak" primjenom GIS-a

Helena Paulik (2016)
Sveučilište u Zagrebu
Agronomski fakultet
Metadata
TitleKartiranje staništa Značajnog krajobraza "Donji Kamenjak" primjenom GIS-a
AuthorHelena Paulik
Mentor(s)Ivica Ljubičić (thesis advisor)
Abstract
Značajni krajobraz Donji Kamenjak prostire se južno od mjesta Premanture i poluotoka Glavice, na južnom dijelu rta Kamenjak. Obuhvaća 11 nenastanjenih otočića i 30-ak uvala. Područje Donjeg Kamenjaka površinski iznosi 394,83 ha od čega 76,49 ha spada u NATURA 2000 staništa što čini 18,78 % ukupne površine Kamenjaka. Područje Značajnog krajobraza Donji Kamenjak vrlo je vrijedno zbog svojih prirodnih ljepota te je jedinstven primjer biološke raznolikosti Mediterana. Sadrži velik broj zaštićenih i ugroženih biljnih i životinjskih vrsta, uz nekoliko endema. Većina staništa spada pod Direktivu o očuvanju prirodnih staništa i flore (NATURA 2000).Za pravilno očuvanje i održavanje staništa potrebno je poznavanje vegetacije koja nastanjuje Značajni krajobraz Donji Kamenjak i njen prostorni razmještaj. Karta staništa napravljena je metodom GIS-a. Osim vegetacije, kartirani su i linijski sadržaji te točkasti lokaliteti ustanovljenih alohtonih svojti biljaka.U radu su izneseni rezultati kartiranja staništa Značajnog krajobraza Donji Kamenjak primjenom GIS-a. Rezultati obuhvaćaju tipizaciju staništa prisutnih na području Donjeg Kamenjaka usklađenoj prema Nacionalnoj klasifikaciji staništa (III. dopunjena verzija).
KeywordsSignificant landscape Donji Kamenjak habitat mapping GIS NATURA 2000
Committee MembersIvica Ljubičić (committee chairperson)
Sandro Bogdanović (committee member)
Stjepan Husnjak (committee member)
Ivana Vitasović Kosić (committee member)
GranterSveučilište u Zagrebu
Agronomski fakultet
PlaceZagreb
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineBIOTECHNICAL SCIENCES
Agronomy
Study programme typeuniversity
Study levelgraduate
Study programmeHorticulture
Academic title abbreviationmag. ing. agr.
Genremaster's thesis
Language Croatian
Defense date2016-12-14
Parallel abstract (English)
Significant landscape Donji Kamenjak extends south from Premantura and Glavice peninsula, on the southern part of Rt Kamenjak. It includes 11 uninhabited islands and around 30 bays. The area of Donji Kamenjak surfaces 394.83 ha, of which 76.49 ha is of the NATURA 2000 habitats, which makes 18.78% of the total surface area of Kamenjak. The area of Significant landscape Donji Kamenjak is very valuable because of its natural beauty and is a unique example of biodiversity in the Mediterranean. It contains a large number of protected and endangered plant and animal species, with several endemic species. Most habitat fall under the Directive on the conservation of natural habitats and flora (NATURA 2000). For proper preservation and maintenance of habitat it is necessary to know the vegetation inhabiting Significant landscape Donji Kamenjak and its spatial distribution. Habitat map is made with the method of GIS. Besides vegetation, mapped areas are also line facilities and punctuate sites set up of non-native species of plants.This paper presents the results of mapping habitat Significant landscape Donji Kamenjak with the application of GIS. Results include habitat types present in the area of Donji Kamenjak accustomed according to the National Classification of habitats (III. Amended version).
Parallel keywords (Croatian)Značajni krajobraz Donji Kamenjak staništa kartiranje GIS NATURA 2000
Resource typetext
Access conditionAccess restricted to students and staff of home institution
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:204:909608
CommitterValentina Bezek