master's thesis
Odabir biljnih vrsta za uređenje seoskog turističkog gospodarstva

Ivona Silov (2016)
University of Zagreb
Faculty of Agriculture
Department of Ornamental Plants, Landscape Architecture and Garden Art
Metadata
TitleOdabir biljnih vrsta za uređenje seoskog turističkog gospodarstva
AuthorIvona Silov
Mentor(s)Vesna Židovec (thesis advisor)
Abstract
Promjenama načina života te urbanizacijom, drastično se mijenja način uređenja i odabira vrsta u seoskim vrtovima. Vlasnici seoskih turističkih gospodarstava, nastoje zadržati tradicionalne vrijednosti svog kraja i prezentirati ih gostima. Zbog nepoznavanja tradicije ili neprepoznavanja važnosti uređenja okućnice, u tom su segmentu vrlo česte pogreške i pojava kiča. Seosko gospodarsko imanje Kezele smiješteno u selu Šumečani, obiluje brojnim starim drvenim kućama koja se sve više obnavljaju za turizam i u svrhu očuvanja kulturne vrijednosti. U svrhu potpune i kvalitetne obnove potrebno je obnoviti i tradicijske okućnice za što treba istražiti njihov izgled, odabir i način korištenja tradicijskih biljnih vrsta, te ostale elemente tradicijskog vrta poput staza, ograda, vrtnih vrata i vrtnog namještaja. U radu se utvrdilo koje su se biljne vrste tradicionalno koristile u seoskim vrtovima na području Šumečana, inventarizirane su biljne vrste na području seoskog imanja Kezele i okolnih okućnica, a naposljetku je dat prijedlog biljnih vrsta za uređenje seoskog imanja Kezele u skladu s tradicijom kraja. Pregledom arhivske građe te metodom intervjua utvrdilo se koje su biljne vrste nekad bile zastupljene u sklopu seoskih okućnica u Šumečanima. Inventarizirale su se biljne vrste koje se nalaze u sklopu istraţivanog seoskog imanja Kezele, a na temelju literature odredila se njihova taksonomska pripadnost, porijeklo i namjena uzgoja. Iz provedenog istraţivanja vidljivo je da seoski tradicijski vrtovi polako nestaju, uslijed sve veće urbanizacije, te starenja stanovništva. Najzastupljenije biljne svojte su: Vitis vinifera L., Rosa sp., Viola x wittrokiana Gams., Primula vulgaris L., Malus domestica L. i Juglans regia L.. Na svim okućnicama i na seoskom imanju Kezele najzastupljenija je porodica Rosaceae, a ukrasne svojte prevladavaju na svim okućnicama.
KeywordsCountry estate tradition decorative plants inventory
Committee MembersVesna Židovec (committee chairperson)
Marija Cerjak (committee member)
Martina Skendrović Babojelić (committee member)
GranterUniversity of Zagreb
Faculty of Agriculture
Lower level organizational unitsDepartment of Ornamental Plants, Landscape Architecture and Garden Art
PlaceZagreb
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdiscipline
Study programme typeuniversity
Study levelgraduate
Study programmeHorticulture
Academic title abbreviationmag. ing. agr.
Genremaster's thesis
Language Croatian
Defense date2016-09-29
Parallel abstract (English)
As the way of living and earning changes, together with urban growth, the way of garden structure and choice of plant species is drastically changed. Owners of countryside family farms try to maintain traditional values of their area and present them to their guests. Lack of knowledge, understanding of local tradition or importance of home gardening often results with poor/trashy exterior decoration. Country family farm Kezele is located in village of Šumećani and is full of old wooden houses, restored for the purpose of tourism and cultural preservation. For the purpose of full and quality restoration, it is also important to restore original home garden, understand how they looked like in the past, to properly select and plant traditional plants and organize other elements of traditional garden like pathways, fences, garden gates and furniture. In my work I will cover plant species traditionally used in country gardens in Šumećani area, catalogue plant species from Kezele estate and surrounding gardens and finally, proposal will be given for choice of gardening plants for Kezele estate in line with the tradition of local area. By searching through old archive materials and interviewing local people, it is going to be determined which plant species were native in past in Šumećani home garden. Plant species from researched Kezele estate werw catalogued, and with help of literature their taxonomy nomenclature, origin and purpose of cultivation were determined. From conducted research, one can see that traditional country gardens are dissapearing, as a result of urbanisation and aging population. The most common plant species are Vitis vinifera L., Rosa sp., Viola x wittrokiana Gams., Primula vulgaris L., Malus domestica L. i Juglans regia L.. In all gardens and on Kezele estate the most common is family Rosaceae and it's decorative varieties are dominating in all gardens.
Parallel keywords (Croatian)seosko imanje tradicija ukrasno bilje inventarizacija
Resource typetext
Access conditionOpen access
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:204:852255
CommitterValentina Bezek