master's thesis
Razvojne mogućnosti ekološke proizvodnje na primjeru "EKO Sever"

Maja Ptičar (2017)
University of Zagreb
Faculty of Agriculture
Department of Management and Rural Entrepreneurship