master's thesis
Vremenska promjenjivost elektrovodljivosti podzemne vode na području delte Neretve

Ana Belić (2017)
University of Zagreb
Faculty of Agriculture
Department of Soil Amelioration