master's thesis
Utjecaj primjene načela održive poljoprivrede na konkurentnost zemalja u razvoju

Marin Curać (2017)
University of Zagreb
Faculty of Agriculture
Department of Agricultural Economics and Rural Development