master's thesis
Dinamika pojave i mogućnosti praćenja pojave kukuruznog moljca u Sinjskom polju

Šimun Pavić (2016)
University of Zagreb
Faculty of Agriculture
Department of Plant Pathology
Metadata
TitleDinamika pojave i mogućnosti praćenja pojave kukuruznog moljca u Sinjskom polju
AuthorŠimun Pavić
Mentor(s)Renata Bažok (thesis advisor)
Abstract
Kukuruzni moljac (Ostrinia nubilalis Hubner) je vrlo značajan polifagni štetnik. Kukuruz, naša najznačajnija ratarska kultura, smatra se najugroženijom. Kemijsko suzbijanje se provodi samo u sjemenskom kukuruzu i kukuruzu šećercu. Preduvjet uspjeha u kontroli kukuruznog moljca je predviđanje točnog vremena primjene insekticida radi čega je nužno poznavati pouzdane metode praćenja pojave kukuruznog moljca. Cilj istraživanja na području Sinjskog polja bio je utvrditi pouzdanost tri metode prognoze kukuruznog moljca: lovne entomološke lampe, suma efektivnih temperatura (SET) i vizualni pregledi. Na nasadu kukuruza šećerca veličine 0,8 ha slučajno su odabrana 4 reda kukuruza dužine 14,3 m s 80 biljaka u redu. Jednom tjedno su vizualno pregledavane označene biljke na prisutnost šteta od gusjenica kukuruznog moljca kao i ulov leptira kukuruznog moljca u entomološkoj lampi. U posljednjem očitavanju obavljena je disekcija označenih biljaka kukuruza. Klimatski podaci su prikupljeni s postaje Sinj od državnog hidrometereološkog zavoda. Entomološka lampa je uhvatila ukupno 71 leptira, od toga 26 u lipnju tj. prvoj generaciji i 45 u kolovozu tj. drugoj generaciji. Utvrđena je jaka pozitivna korelacija između kumulativnog ulova leptira na entomološkoj lampi i postotka zaraženih biljaka za obje generacije kukuruznog moljca. Prva pojava leptira kukuruznog moljca u Sinjskom polju se događa kod SET od 381 °C. Ukupni SET tijekom leta obje generacije leptira (273 dana u 2015. godini) izračunat za razvoj kukuruznog moljca na području Sinjskog polja iznosi 1143,2 °C. Usporedbom naših rezultata s drugim podacima literature ustanovljeno je da na područjima koja imaju niže srednje godišnje temperature moljac se javlja kada je SET niži u odnosu na područja s višim srednjim godišnjim temperaturama. Vizualni pregledi omogućuju praćenje štetnosti kukuruznog moljca u polju i dobra su pomoć u prognozi pojave štetnika. Rastom sume efektivnih temperatura raste ulov leptira a time i postotak zaraženih biljaka. Rezultati istraživanja pokazuju važnost poznavanja ekologije kukuruznog moljca na određenom području i omogućuju u kombinaciji s dodatnim budućim istraživanjima razvoj učinkovitog modela prognoze kukuruznog moljca na području Sinjskog polja.
KeywordsEuropean corn borer forecast methods ecology control population dynamic
Committee MembersRenata Bažok (committee member)
Zlatko Svečnjak (committee member)
Tanja Gotlin Čuljak (committee member)
GranterUniversity of Zagreb
Faculty of Agriculture
Lower level organizational unitsDepartment of Plant Pathology
PlaceZagreb
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineBIOTECHNICAL SCIENCES
Agronomy
Phytomedicine
Study programme typeuniversity
Study levelgraduate
Study programmePhytomedicine
Academic title abbreviationmag. ing. agr.
Genremaster's thesis
Language Croatian
Defense date2016-02-15
Parallel abstract (English)
European corn borer (Ostrinia nubilalis Hubner) is a very significant polyphagous pest. Maize, our most important field crop, is considered to be the most threatened. Chemical control is carried out only in maize for seed production and in sweet corn. The precondition for success in controlling ECB is correctly estimating the time when the insecticide should be applied for what it is necessary to use reliable forecast methods of the ECB appearance. The aim of the research in Sinj karst field was to investigate the reliability of three ECB forecast methods: an entomological lamp, accumulated degree days (ADD) and visual inspection. On the 0,8 ha of sweet corn field, four rows with 14,3 m lenght consisting 80 plants are randomly selected. Visual inspections of tagged plants for the ECB damage apearance as well as the ECB catch in the entomological lamp are examined once a week. Tagged maize plants are dissected in the final inspection. Climate data for the Sinj area are collected from the Croatian Meteorological and Hydrological Service. Total catch of moths in entomological lamp is 71, from that 26 in June, i.e. 1st generation and 45 in August, i.e. 2nd generation. There is a high positive correlation between the moth cumulative catch in an entomological lamp and the percentage of infested plants for both ECB generations. First appearance of the ECB in Sinj karst field is when the ADD is 381 °C. Total ADD during the both generation flights (273 Julian days in year 2015.) calculated for the ECB development in Sinj karst field is 1143,2 °C. Comparing our results with other literature data it is stated that the ADD of the ECB appearance is lower in the areas with lower average daily temperatures, respectively higher in the areas with higher average daily temperatures. Visual inspection allows tracking of the ECB damage in the field and it is a good help in pest forecast. Higher ADD increases the ECB catch and therefore the percentage of infested plants. Research results are showing the importance of knowing ECB ecology in the certain area and with the future researches they will allow the development of reliable ECB forecast model in Sinj karst field.
Parallel keywords (Croatian)kukuruzni moljac metode prognoze ekologija zaštita dinamika pojave
Resource typetext
Access conditionOpen access
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:204:157880
CommitterValentina Bezek