undergraduate thesis
Izrada neuronskih mreža za izračun aerodinamičkog profila

Jure Fadiga (2018)
Algebra University College