master's thesis
Metodika nastave likovne kulture: Emocije i doživljaji u nastavi predmeta Likovna kultura

Tea Pranjić (2017)
University of Zagreb
Academy of Fine Arts
Department of Art Education