master's thesis
Turistička atrakcijska osnova Malog Lošinja kao mogućnost za rebrending destinacije

Martina Lezaić (2017)
The Edward Bernays College of Communication Management
Department of Tourism