master's thesis
Breeding of the Euroasian spoonbill Platalea leucorodia L.1759. in the Special ornithological reserve Krapje Đol, Nature park Lonjsko polje, during 2013.

Nikolina Kostadinović (2013)
Josip Juraj Strossmayer University of Osijek
Department of biology
Metadata
TitleGniježđenje bijele žličarke Platalea leucorodia L. 1758. u Posebnom ornitološkom rezervatu Krapje Đol, Park prirode Lonjsko polje tijekom 2013. godine
AuthorNikolina Kostadinović
Mentor(s)Alma Mikuška (thesis advisor)
Abstract
Prema sistematskom položaju vrsta bijela žličarka (Platalea leucorodia L. 1758) pripada redu Ciconiiformes (rodarice) za koje je karakteristično da su vezane za različita vlažna i močvarna staništa. U Hrvatskoj tipična staništa bijelih žličarki su poplavna područja duž rijeke Save. Cilj ovog rada je istraživanje gnjezdeće populacije bijelih žličarki u Posebnom zoološkom rezervatu Krapje Đol u Parku prirode Lonjsko polje tijekom 2013. godine. Istraživanje je provedeno u svibnju i lipnju 2013. godine. Utvrđeno je 27 gnijezdećih parova bijelih žličarki. Dobiveni rezultat uspoređen je s podacima o gnježđenju bijelih žličarki od 1962. do 2012. godine, te je utvrđeno da je gnjezdeća populacija tijekom 52 godine stabilna unatoč velikim fluktuacijama. Navedeni su mogući utjecaji na broj gnijezdećih parova u koloniji Krapje Đol: kao što su regulacija rijeka i isušivanje močvarnih područja, intenziviranje poljodjelstva, uznemiravanje i krivolov te napuštanje ribnjačarske proizvodnje. U radu su istraživani i utvrđeni glavni pravci odlaska bijelih žličarki na hranilišta koji pokazuju kako većina jedinki odlazi u smjeru sjever-sjeverozapad u Lonjsko polje do udaljenosti od 30 km od kolonije. Drugi izražen smjer, kojim su žličarke letjele bio je prvenstveno sjever-sjevero-istočni. U tom smjeru se nalaze veliki ribnjaci poput Lipovljana te Poljana i Garešnica na kojima žličarke nalaze dovoljno hrane u vrijeme gniježđenja.
KeywordsEuroasian Spoonbills Platalea leucorodia breeding Krapje Đol Lonjsko polje Croatia
Parallel title (English)Breeding of the Euroasian spoonbill Platalea leucorodia L.1759. in the Special ornithological reserve Krapje Đol, Nature park Lonjsko polje, during 2013.
Committee MembersStjepan Krčmar (committee chairperson)
Dubravka Čerba (committee member)
Alma Mikuška (committee member)
GranterJosip Juraj Strossmayer University of Osijek
Department of biology
PlaceOsijek
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineNATURAL SCIENCES
Biology
Study programme typeuniversity
Study levelgraduate
Study programmeMaster of Science Graduate University Study Programme in Biology; specializations in: Master of Biology
Study specializationMaster of Biology
Academic title abbreviationmag.biol.
Genremaster's thesis
Language Croatian
Defense date2013-12-18
Parallel abstract (English)
According to the systematic position Euroasian spoonbill (Platalea leucorodia L. 1758) belongs to the order Ciconiiformes (storks, ibises and spoonbills), characterised by association with wet and wetland habitats. In Croatia, the typical habitats of spoonbills are floodplains along the Sava River. The aim of this study was to investigate spoonbill breeding population in the Special Zoological Reserve Krapje Đol, Nature Park Lonjsko polje. The study was conducted in May and June 2013. 27 breeding pairs were breeding during 2013. The results were compared with nesting data from 1962.-2012. period and revealed that the long-term trend of the breeding population is stabile despite large fluctuations. Possible impacts on the breeding in the colony Krapje Đol: such as river regulations and drainage of wetlands, agricultural intensification, and abandonment of the fish farming are noted. The main directions of spoonbill departures towards feeding areas showed that the majority of individuals went to the north-northwest direction towards Lonjsko polje floodplain up to a distance of 30 km from colony. Second prominent direction was in north-northeast direction where large fishponds are situated (e.g., Lipovljani, Poljana and Garešnica) where spoonbills can find enough food during the breading season.
Parallel keywords (Croatian)bijela ţličarka Platalea leucorodia gniježđenje Krapje Đol Lonjsko polje Hrvatska
Resource typetext
Access conditionOpen access
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:181:155396
CommitterVesna Radman Meic