undergraduate thesis
BIOLOGICAL DIVERSITY AND PLANT LIFE FORMS AS INDICATORS OF GRASSLANDS CONDITION IN EASTERN CROATIA

Marijana Ivkić (2015)
Josip Juraj Strossmayer University of Osijek
Department of biology
Metadata
TitleBIOLOŠKA RAZNOLIKOST I ŽIVOTNI OBLICI KAO POKAZATELJI STANJA TRAVNJAKA ISTOČNE HRVATSKE
AuthorMarijana Ivkić
Mentor(s)Janja Horvatić (thesis advisor)
Abstract
Pregledom spektra životnih oblika travnjaka istočne Hrvatske vidljiva je dominacija hemikriptofita, karakterističnih za umjerenu klimu. Udio terofita, geofita i hamefita u skladu je sa spektrom životnih oblika područja Slavonije i Baranje. Povećan udio fanerofita na pojedinim lokalitetima pokazatelj je početka sukcesijskog zarastanja travnjaka. Povećanjem vlage na travnjacima povećava se zastupljenost hemikriptofita u spektru životnih oblika, a smanjuje se slijedom prema sušim travnjacima. Obrnut slijed pokazuju terofiti čija je veća zastupljenost u spektru životnih oblika veća u zajednicama suhih travnjaka. Najmanje su raznolike biljne zajednice vlažnih livada (C.2.1, C.2.2.) i zajednice Rumici-Alopecuretum geniculati i Junco-Menthetum longifoliae vlažnih, nitrofilnih travnjaka i pašnjaka (C.2.4.). Manja brojnost svojti na panonskim stepskim travnjacima najvećim je dijelom rezultat vrlo malih fragmenata zajednica koje se mogu naći na području istočne Hrvatske..Mezofilne livade Srednje Europe (C.2.3.) i vlažni i nitrofilni travnjaci i pašnjaci (C.2.4.) predstavljaju zajednice s velikim brojem vrsta i dobre su biljne raznolikosti. Kako bi se dobila cjelokupna slika stanja i problema travnjaka u istraživanja je potrebno uključiti sva tri fragmenta i florni sastav i spektar životnih oblika i biološka raznolikost u zajednicama travnjaka.
Keywordsglasslands plant life forms biodiversity eastern Croatia
Parallel title (English)BIOLOGICAL DIVERSITY AND PLANT LIFE FORMS AS INDICATORS OF GRASSLANDS CONDITION IN EASTERN CROATIA
Committee MembersJanja Horvatić (committee chairperson)
GranterJosip Juraj Strossmayer University of Osijek
Department of biology
PlaceOsijek
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineNATURAL SCIENCES
Biology
Study programme typeuniversity
Study levelundergraduate
Study programmeUndergraduate University Study Programme in Biology (Bachelor of Science)
Academic title abbreviationuniv.bacc.biol.
Genreundergraduate thesis
Language Croatian
Defense date2015-10-15
Parallel abstract (English)
By examining the spectrum of life forms of grasslands in eastern Croatia, the dominance of hemikryptophytes, which are typical for temperate climate, is visible. The contribution of terophytes, geophytes, chamaephytes is in accordance with a spectrum of life forms in areas of Slavonia and Baranja. Increased portion of phanerophytes in some localities indicate the beginning of the succession overgrowth of grasslands. By increasing humidity on grasslands, increases representation of hemikryptophytes in the spectrum of life forms, and decreases the sequence toward the drier grasslands. Inverted sequence is presented by therophyta, which is higher represented in the spectrum of life forms of dry grasslands. Minimum of biodeversity is presented by humid meadow (C.2.1, C.2.2.) and associations Rumici-Alopecuretum geniculati and Junco-Menthetum longifoliae, humid, nitrophilous grasslands and pasture. A lower number of species in the panonian steppic grasslands is mostly the result of very small fragments of associations found in eastern Croatia. Mesophilic meadows of Central Europe (C.2.3.) and humid and nitrophilous pastures represent associations with a large number of species and high biodiversity. In order to obtain an overall picture of the condition and problems in grasslands, by researching is necessary to include all three fragments and floral composition and variety of life forms and biodiversity in grassland associations.
Parallel keywords (Croatian)travnjaci životni oblici biološka raznolikost istočna Hrvatska
Resource typetext
Access conditionOpen access
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:181:977154
CommitterVesna Radman Meic