No public access
master's thesis
POTENTIAL ROLE OF GLUTATHIONE METABOLISM IN CULTIVAR-SPECIFIC RESPONSE OF WHEAT LEAVES TO DIFFERENT FORMS OF ZINC FERTILIZER

Kristina Vuković (2014)
Josip Juraj Strossmayer University of Osijek
Department of biology
Metadata
TitlePOTENCIJALNA ULOGA METABOLIZMA GLUTATIONA U SORTNO-SPECIFIČNOM ODGOVORU LISTOVA PŠENICE NA DVA RAZLIČITA IZVORA CINKA
AuthorKristina Vuković
Mentor(s)Ivna Štolfa Čamagajevac (thesis advisor)
Zdenko Lončarić (thesis advisor)
Abstract
Tijekom ranih stadija dozrijevanja pšenice (Triticum aestivum L.) senescentni listovi su jedan od ključnih izvora cinka za remobilizaciju u zrno, osobito u uvjetima nedostatne opskrbe cinkom iz tla. Održavanje koncentracije cinka u vegetativnim organima zahtijeva koordinaciju kompleksnih homeostatskih mehanizama, pri čemu glutation ima vitalnu ulogu kao kelator, antioksidans i signalna komponenta. S ciljem istraživanja moguće uloge metabolizma glutationa u održavanju sadržaja cinka u listovima, tri sorte ozime pšenice (Divana, Simonida i Srpanjka) tretirane su s dva različita izvora cinka (cinkov sulfat i cink-EDTA) folijarno primjenjena u uvjetima otvorenog polja. U listovima zastavičarima sve tri ispitivane sorte tretman cinkom nije imao značajan utjecaj na ukupnu koncentraciju glutationa (GSH+GSSG), no promjene u aktivnosti enzima glutation-reduktaze i glutation-S-transferaze kao i koncentraciji produkata lipidne peroksidacije bile su značajno uvjetovane i sortom i oblikom primjenjenog cinka. S obzirom na dobivene rezultate tretman cinkovim sulfatom može se preporučiti kao učinkovita metoda biofortifikacije pšenice cinkom budući da značajno povećava koncentraciju cinka u zrnu, pri čemu ne uzrokuje pojavu oksidacijskog stresa u listovima pšenice.
Keywordszinc Triticum aestivum flag leaf glutathione glutathione reductase glutathione S-transferase foliar fertilization
Parallel title (English)POTENTIAL ROLE OF GLUTATHIONE METABOLISM IN CULTIVAR-SPECIFIC RESPONSE OF WHEAT LEAVES TO DIFFERENT FORMS OF ZINC FERTILIZER
Committee MembersElizabeta Has Schon (committee chairperson)
Ivna Štolfa Čamagajevac (committee member)
Zdenko Lončarić (committee member)
GranterJosip Juraj Strossmayer University of Osijek
Department of biology
PlaceOsijek
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineNATURAL SCIENCES
Biology
Study programme typeuniversity
Study levelgraduate
Study programmeMaster of Science Graduate University Study Programme in Biology; specializations in: Master of Biology
Study specializationMaster of Biology
Academic title abbreviationmag.biol.
Genremaster's thesis
Language Croatian
Defense date2014-07-18
Parallel abstract (English)
During the early stages of grain development in wheat (Triticum aestivum L.) senescent leaves are one of the key sources of zinc for remobilization in grain, especially when grown under zinc-deficient conditions. Maintenance of high zinc concentrations in vegetative organs requires coordination of complex homeostatic mechanisms where glutathione plays a vital role as a chelating agent, antioxidant and signalling component. In order to investigate possible role of glutathione metabolism in maintenance of high zinc content in leaves, three winter wheat cultivars (Divana, Simonida and Srpanjka) were treated with two different forms of zinc fertilizer applied foliarly under field conditions. In flag leaves of all three tested cultivars zinc treatment did not significantly affect total glutathione content (GSH+GSSG). Though, variability in glutathione reductase and glutathione S-transferase activity, as in concentration of lipid peroxidation products, were cultivar-dependent and modified by the form of applied zinc fertilizer. Based on the obtained results, the treatment with zinc sulfate can be recommended as an effective wheat biofortification method as it significantly increase the concentration of zinc in the grain, while not causing the occurrence of oxidative stress in wheat leaves.
Parallel keywords (Croatian)cink Triticum aestivum list zastavičar glutation glutation-reduktaza glutation S-transferaza folijarna gnojidba
Resource typetext
Access conditionNo public access
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:181:302803
CommitterVesna Radman Meic