undergraduate thesis
Utjecaj alternativne i konvencionalne terapije na promjenu sastava masnih kiselina u jetri dijabetičnih štakora

Bobana Samardžija (2017)
University of Rijeka
Department of Biotechnology