master's thesis
The Dignity of the Frozen Human Embryo

Nikola Kaurin (2015)
Josip Juraj Strossmayer University of Osijek
Catholic Faculty of Theology
Department of Practical Teology
Chair of Moral Theology
Metadata
TitleDostojanstvo zamrznutog ljudskog embrija
AuthorNikola Kaurin
Mentor(s)Suzana Vuletić (thesis advisor)
Abstract
Autor analizira aktualnu situaciju i izazove na području bioetike sa posebnim osvrtom na zamrznute ljudske embrije i njihovo dostojanstvo kao cjelovitih, neponovljivih i jedinstvenih individuuma polazeći od samog fenomenološkog i povijesnog poimanja osobe te interdisciplinarnog statusa ljudskog embrija gdje govori na koje sve načine se danas niječe pravo na život, temeljno pravo svake osobe. Ukazuje također na problematiku vezanu uz netransparentan rad pojedinih (poli)klinika za medicinski potpomognutu oplodnju, kako u našoj domovini, tako i u nekim europskim zemljama poput: Italije, Njemačke i Španjolske. Broj zamrznutih embrija drži se u tajnosti. Autor problematizira i svraća pozornost i na ne izvršavanje Zakona u medicinski potpomognutoj oplodnji (MPO) izglasanog 2012. godine, kako od strane pojedinih klinika tako i od strane Republike Hrvatske, koji su po Zakonu dužni posjedovati Državni registar o MPO. Autor piše iz perspektive kršćanske etike i antropologije te na koncu govori o vrijednosti i dostojanstvu čovjeka stvorena na sliku Boga. Unutar kršćanske teologije jasno je uočljiv i svojevrstan obrat, jer Crkveno Učiteljstvo preusmjerava svoj fokus s dogmatskog na pastoralne aspekte i sve više posvećuje svoju pozornost egzistencijalno - bioetičkim pitanjima, dostojanstvu i vrijednosti osobe u njezinim najranijim fazama razvoja te ukazuje u svojim dokumentima na moralnu problematiku vezanu uz preuzimanje uloge kreatora novog života, od strane čovjeka. Zahvaljujući suvremenim biotehnološkim dostignućima, čovjek je dirnuo u život, što je za teologiju najsvetije te stoga ona mora u interdisciplinarnosti s bioetikom prihvatiti kao svoju svetu dužnost da sa strahopoštovanjem govori, naučava te brižno bdije nad svakim novonastalim ljudskim bićem, nastojeći ga zaštiti
Keywordsartificial insemination person dignity embryo frozen embryo
Parallel title (English)The Dignity of the Frozen Human Embryo
Committee MembersKarlo Višaticki
Zvonko Pažin
Suzana Vuletić
GranterJosip Juraj Strossmayer University of Osijek
Catholic Faculty of Theology
Lower level organizational unitsDepartment of Practical Teology
Chair of Moral Theology
PlaceĐakovo
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineHUMANISTIC SCIENCES
Theology
Moral Theology
Study programme typeuniversity
Study levelintegrated undergraduate and graduate
Study programmeStudy of Philosophy and Theology
Academic title abbreviationmag.theol.
Genremaster's thesis
Language Croatian
Defense date2015-09-26
Parallel abstract (English)
The author analyzes the current situation and challenges in the field of bioethics with particular reference to the frozen human embryos and their dignity as a whole, unrepeatable and unique individual. He starts from the phenomenological and historical conceptions and interdisciplinary status of the human embryo, to point out in what contemporary ways are denied their right to life, a fundamental right of every person. This work indicates also problematic regarding non-transparent work of certain (poly)clinics for medically assisted fertilization in Croatia comparing it to some European countries, such as: Italy, Germany and Spain. It shows that number of frozen embryos is, kept confidential. The author also draws attention to some law irregularities through the law of medically assisted fertilization (MPO), voted in 2012., pointing on particular clinics as also to the Croatian Government, which by law requires the possess the State Register of MPO. The author writes from the perspective of Christian ethics and anthropology, highlighting the value and the dignity of man, being created on the image of God. Within Christian theology is clearly visible a sort of reversal of the Church's reflection and pastoral focus, from the dogmatic doctrine, to more attention to existential - bioethical issues, fingering to the dignity and a value of each person from its earliest stages of development. Through the analysis of some main bioethical documents, the work points out on the moral problems related to Man’s pretence to assume the role of creator of new life. According to the new biotechnological achievements, man has touched his own life, which is most sacred for the theology and that for, the bioethical speech has to permeate the theology and in their interdisciplinary they both has the sacred duty to speaks with awe, to teaches and to watch over each newly created human being, trying to protect it.
Parallel keywords (Croatian)Umjetna oplodnja osoba dostojanstvo embrij zamrznuti embrij
Resource typetext
Access conditionAccess restricted to students and staff of home institution
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:120:255731
CommitterAnkica Landeka