master's thesis
Rhetorical-critical analysis of the Epistle to the Galatians

Marko Rajić (2016)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Katolički bogoslovni fakultet u Đakovu
Odsjek za biblijske znanosti i patrologiju
Katedra Svetog pisma Novog Zavjeta
Metadata
TitleRetoričko-kritička analiza Poslanice Galaćanima
AuthorMarko Rajić
Mentor(s)Čatić Ivica (thesis advisor)
Abstract
Ovaj rad analizira Pavlovu poslanicu Galaćanima po principima retoričkog kriticizma. Ovakav pristup biblijskim tekstovima postao je prominentan u posljednjih četrdesetak godina. Rani zagovornici ove metode djelovali su pod pretpostavkom da je Pavao pisao u skladu sa tada poznatim retoričkim priručnicima. U tom smislu, prvi dio rada propituje odnos Pavlovih poslanica i antičke retorike i literarnog svijeta. Također istražuje mogućnost prihvaćanja šireg koncepta retorike kojeg pruža moderno proučavanje te discipline. Prvi dio rada zaključuju pitanje odnosa retorike i epistolografije, kao i pitanje raspodjele retoričkog čina i njegove primjene na Poslanicu Galaćanima. Drugi dio rada sadrži analizu glavnih retoričkih elemenata Poslanice Galaćanima.
Keywordsepistle to the Galatians rhetoric rhetorical criticism
Parallel title (English)Rhetorical-critical analysis of the Epistle to the Galatians
Committee MembersKarlo Višaticki (committee chairperson)
GranterSveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Katolički bogoslovni fakultet u Đakovu
Lower level organizational unitsOdsjek za biblijske znanosti i patrologiju
Katedra Svetog pisma Novog Zavjeta
PlaceĐakovo
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineHUMANISTIC SCIENCES
Theology
Biblical Theology
Study programme typeuniversity
Study levelintegrated undergraduate and graduate
Study programmeStudy of Philosophy and Theology
Academic title abbreviationmag.theol.
Genremaster's thesis
Language Croatian
Defense date2016-09-28
Parallel abstract (English)
This paper analyses Paul's epistle to the Galatians according to the principles of rhetorical criticism. This approach to biblical text rose to prominence in the last four decades. Early adherents of this method worked under the assumption that Paul wrote in conformity with then known manuals of rhetoric. The first part of this paper questions the relationship between Paul's epistles and ancient rhetoric and literary world. It also analyses the possibility of accepting a broader understanding of rhetoric offered by modern research in the discipline. The first part is concluded by the question of the relationship between rhetoric and greco-roman epistolography and the question of dividing the rhetorical act and its application to the epistle to the Galatians. The second part contains the analysis of the main rhetorical elements of the epistle to the Galatians
Parallel keywords (Croatian)Poslanica Galaćanima retorika retorički kriticizam
Resource typetext
Access conditionOpen access
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:120:937774
CommitterAnkica Landeka