master's thesis
Grijeh prvih ljudi

Anela Kelić (2016)
Josip Juraj Strossmayer University of Osijek
Catholic Faculty of Theology
Department of Biblical Sciences and Patrology
Chair of the Old Testament Scriptures
Metadata
TitleGrijeh prvih ljudi
AuthorAnela Kelić
Mentor(s)Karlo Višaticki (thesis advisor)
Abstract
Knjiga Postanka predstavlja materiju koja je važna i židovstvu i kršćanima. Pad Adama i Eve predstavlja pad koji će svaki čovjek kad-tad iskusiti. Stvarnost grijeha usko je vezana uz svakoga čovjeka. Knjiga Postanka predstavlja semitsko viđenje te univerzalne problematike. Problem donosi kroz opis događaja pod stablom spoznaje dobra i zla. U ovome radu nastojimo, proučavajući teorije o tumačenju istočnoga grijeha, ponuditi odgovore na neka od pitanja koja si postavlja svaki čovjek - vjernik otkuda grijeh, zašto grijeh, te što je istočni grijeh u svojoj suštini. Od pitanja je li grijeh tjelesne naravi ili duhovne? Postoji li grešna smještenost ili ne. Grešna smještenost u kojoj se rađa svaki čovjek nestaje u sakramentu krštenja. U tome sakramentu čovjek, rođen sa klicom grijeha koju nasljeđuje od Adama i Eve, biva izvađen iz grešnosti i uronjen u milost novoga Adama Krista. Čovjek je stvoren kao dobar i svet, on je dijete Boga i načinjen je na Njegovu sliku. Osuda na izgon iz knjige Postanka zbog toga predstavlja samo očinski prijekor nezahvalnom i oholom djetetu. U svjetlu Novoga zavjeta vidimo da se očinska srdžba zapravo prelijeva u izraz najveće ljubavi po Kristovoj muci, smrti i uskrsnuću pali čovjek biva spašen i vraćen u stanje milosti. Mnogo jače stanje milosti po Kristu no što je grešno bilo stanje po Adamu.
KeywordsGod human land sin tree serpent sinfulness grace new Adam - Christ
Committee MembersBoris Vulić (committee chairperson)
GranterJosip Juraj Strossmayer University of Osijek
Catholic Faculty of Theology
Lower level organizational unitsDepartment of Biblical Sciences and Patrology
Chair of the Old Testament Scriptures
PlaceĐakovo
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineHUMANISTIC SCIENCES
Theology
Biblical Theology
Study programme typeuniversity
Study levelintegrated undergraduate and graduate
Study programmeStudy of Philosophy and Theology
Academic title abbreviationmag.theol.
Genremaster's thesis
Language Croatian
Defense date2016-01-11
Parallel abstract (English)
The Book of Genesis represents a matter that is important to both Judaism and Christianity. Fall of Adam and Eve represents a fall that everyone will experience eventually. Actuality of sin is closely related to every human.The Book of Genesis represents Semitic view of that universal issue. The issue is brought through portrayal of events under the tree of knowledge of good and evil.In this study, scrutinizing theories about interpretations of the original sin, we are trying to provide answers on some of the questions that every human, believer, asks himself. Where sin comes from? Why sin? What the original sin is in its essence? Is sin physical or spiritual in the nature? Does sinfulness exist or not?Sinfulness, into which humans are born, vanishes in the sacrament of baptism. In that sacrament, human being born with the seed of sin, is taken out of impurity and immersed into the grace of new Adam Christ. Human is created as good and sacred, he is God's child and made in God's image. Therefore banishment in the Book of Genesis only represents fatherly reprimand of ungrateful and arrogant child. In the light of the New Testament we see that the fatherly reprimand is actually transfused into the expression of ultimate love through Christ's suffering, death and resurrection, fallen human is redeemed and reverted to state of grace. Much stronger state of grace through Christ than it was state of sin through Adam.
Parallel keywords (Croatian)Bog čovjek zemlja grijeh stablo zmija grešna smještenost milost novi Adam Krist
Resource typetext
Access conditionOpen access
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:120:872218
CommitterAnkica Landeka