master's thesis
Mjesto i uloga revizije u upravljanju poduzećem

Marjana Zorko (2016)
Josip Juraj Strossmayer University of Osijek
Faculty of Economics in Osijek
Chair of Finance and Accounting