undergraduate thesis
HAWTHORNE EFEKT – RESEARCH AND CONTRIBUTION

Ivan Macura (2017)
Josip Juraj Strossmayer University of Osijek
Faculty of Economics in Osijek
Chair of Economics and Business Management
Metadata
TitleHawthorne efekt - istraživanje i doprinos
AuthorIvan Macura
Mentor(s)Željko Požega (thesis advisor)
Abstract
U pogonima tvornice Western Electric, zvanim Hawthorne Works, u razdoblju od 1924. do 1927. obavljen je niz istraživanja koji su trebale pokazati kako određeni uvjeti rada utječi na produktivnost radnika. Istraživanja je predvodio australski psiholohg Elton Mayo. Istraživanja koja su provedena u navedenom razdoblju su:  eksperiment osvjetljenja  eksperiment različitih uvjeta rada  masovno intevjuiranje  eksperiment funkcioniranja malih grupa Ovim nizom istraživanja došlo je do značajnih otkrića koji će uvelike pridonijeti razvoju menadžmenta ljudskih resursa u budućnosti, a neki od glavnih su ti da je grupa glavni faktor radnog učinka, povećana pozornost i važnost posla utječe na krajnji output te kultura na radnom mjestu postavlja standarde proizvodnje. Također izveden je pojam Hawthorne efekt kakvog danas poznajemo. Dakle, to je pojava da ispitanik poboljša ili promijeni svoje ponašanje zbog same činjenice da je predmet ispitivanja, a ne zbog eksperimentalne manipulacije. Definiciju je osmislio Henry A. Landsberger 1950. godine. Valja napomenuti da su Hawthorne efekt i Hawhtorne istraživanja dijelom biheviorističke škole menadžmeta koja se počela razvijati oko 1930. Ova istraživanja su pokrenula mnogo debata i rasprava o tome je li istraživanje polučilo prave učinke te jesu li doneseni zaključci pravovaljani. Usprkos svim tim kritikama, činjenica da je Hawthorne efekt uvelika promijenio shvaćanja o ljudskim resursima u poduzeću
KeywordsHawthorne effect group human resources performance
Parallel title (English)HAWTHORNE EFEKT – RESEARCH AND CONTRIBUTION
Committee MembersŽeljko Požega (committee chairperson)
Boris Crnković (committee member)
Đula Borozan (committee member)
GranterJosip Juraj Strossmayer University of Osijek
Faculty of Economics in Osijek
Lower level organizational unitsChair of Economics and Business Management
PlaceOsijek
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineSOCIAL SCIENCES
Economics
Study programme typeuniversity
Study levelundergraduate
Study programmeManagement
Academic title abbreviationuniv. bacc. oec.
Genreundergraduate thesis
Language Croatian
Defense date2017-02-16
Parallel abstract (English)
Plant of the company Western Electric, called Hawthorne Works, in the period from 1924 to 1934, has been a lot of surveys that should show how working conditions affecting on worker productivity. The research was led by Australian psychologist Elton Mayo. Surveys carried out in the mentioned period are: • Illumination Experiment • Relay Assembly Test Room Experiments • Mass Interviewing Programme • Bank Wiring Observation Room Experiments This series of studies there have give significant discoveries that will greatly contribute to the development of human resources management in the future, and some of the main are that the group is a main factor of performance, increased attention and the importance of the work will affect the final output and the workplace culture raises production standards. Also, the term Hawthorne Work as we know was implemented. So, this is a form of reactivity, and describes a temporary change to behavior or performance in response to a change in the environmental conditions, with the response being typically an improvement. Definition is devised by Henry A. Landsberger in 1950. It should be noted that the Hawthorne effect and Hawhtorne research are part of the behavioral school of management which began to develop around in 1930. This research has initiated a lot of debate and discussion about whether the study received a real impact, and are the reached conclusions valid. Despite these criticisms, the fact is that the Hawthorne effect has greatly changed the understanding of the human resources in the company.
Parallel keywords (Croatian)Hawthorne efekt grupa ljudski resursi radni učinak
Resource typetext
Access conditionAccess restricted to students and staff of home institution
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:145:572035
CommitterGordana Kradijan