undergraduate thesis
Outsourcing kao poslovna strategija

Vanja Šimunec (2017)
Josip Juraj Strossmayer University of Osijek
Faculty of Economics in Osijek
Metadata
TitleOutsourcing kao poslovna strategija
AuthorVanja Šimunec
Mentor(s)Jerko Glavaš (thesis advisor)
Abstract
Danas se sve više piše i govori o outsourcing kao jednoj od najviše raspravljenih tema na području poslovne logistike. Nažalost još uvijek se nastoje povezati sva znanja iz ovog područja, s obzirom da se većina objavljenih radova svela samo na proučavanje u određenim područjima. Glavna tema ovog rada je outsourcing kao jedna od najbitnijih poslovnih strategija. Suvremeno poslovanje teži razvijanju mnogih strategija, sakupljanju informacija te korištenju samih u svrhu unapređenja poslovanja. Okolina u kojoj djeluje većina poduzeća je dinamična i neizvjesna. Poduzeća su primorana pratiti tempo današnjice, tempo koji je užasno brz i ne prašta pogreške koje su česte u poslovnom svijetu. Aktivnosti poduzeća ovise o samoj njegovoj okolini koju poduzeća mogu kontrolirati svojim poslovnim strategijama i zacrtanim ciljevima i rezultatima. Okosnice tih poslovnih strategija su konkurentske prednosti. Tako za neka poduzeća konkurentska prednost mogu biti niski troškovi. Jedan od načina snižavanja troškova poduzeća je i sam outsourcing. Povjeravanje rutinskih poslova drugim organizacijama, uvelike pomaže kompaniji koja se odluči na takav poslovni proces, oslobađajući ju briga od sitnijih poslova, te fokusira kompaniju na bitne, ključne poslovne procese i aktivnosti koje su od strateškog značaja samoj kompaniji. U ovom radu obrađuju se bitne značajke samog pojma outsourcinga, zašto koristiti usluge outsourcinga, koji su njegovi nedostaci a koje same prednosti. Navest ćemo neke najpoznatije i najpopularnije primjere outsourcinga iz svijeta, te na kraju pisati o korištenju outsourcingu u Republici Hrvatskoj, te samim njegovim problemima na području Republike Hrvatske.
Keywordsbusiness logistics outsourcing
Committee MembersJerko Glavaš (committee chairperson)
Branimir Marković (committee member)
Boris Crnković (committee member)
GranterJosip Juraj Strossmayer University of Osijek
Faculty of Economics in Osijek
PlaceOsijek
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineSOCIAL SCIENCES
Economics
Organization and Management
Study programme typeprofessional
Study levelundergraduate
Study programmeprofessional study accounting
Academic title abbreviationbacc. oec.
Genreundergraduate thesis
Language Croatian
Defense date2017-02-18
Parallel abstract (English)
Everybody is writing and talking about outsourcing as one of the most discussed topics in the area of business logistics. Unfortunately people are still trying to connect all the knowledge in this area, given that the majority of publications are reduced to the study in specific areas. The main theme of this work is outsourcing as one of the most important business strategies. Modern business aims to develop a number of business strategies, collecting new information and use them in order to improve core business operations. The environment in which most of the companies operates is very dynamic and uncertain. Companies are forced to follow the pace of today, the pace of which is terribly fast and does not forgive mistakes that are common in the business world, at least for new companies. Company activities depend on the environment of the company which companies can control with their business strategies and set goals and results. The cornerstones of these business strategies are a competitive advantage. So for some companies a competitive advantage can be a low cost. One way to reduce business costs itself is outsourcing. Entrusting routine tasks to other organizations, greatly helps the company who decide to do such business process, freeing its care of small jobs, and the company focuses on the important, critical business processes and activities which are of strategic importance to the company. This paper deals with the essential features of the concept of outsourcing, why use outsourcing services, which are its disadvantages and advantages. We will mention some of the best known and most popular examples of outsourcing in the world, and finally write about the use of outsourcing in the Republic of Croatia, and therefore its problems on the Croatian territory.
Parallel keywords (Croatian)poslovna logistika outsourcing
Resource typetext
Access conditionAccess restricted to students and staff of home institution
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:145:797923
CommitterGordana Kradijan