master's thesis
PROJECT MANAGEMENT IN THE CASE OF STARTING BEER – HOMEBREWING

Marko Vertuš (2017)
Josip Juraj Strossmayer University of Osijek
Faculty of Economics in Osijek
Chair of Economics and Business Management
Metadata
TitleUpravljanje projektima na primjeru proizvodnje piva - Homebrewing
AuthorMarko Vertuš
Mentor(s)Aleksandar Erceg (thesis advisor)
Abstract
Rad predstavlja osnovne definicije unutar područja upravljanja projektima. Kroz povijest se uočava početak nastanka projekta i kasnije jači organizacijski pristup projektnom menadžmentu. Definicije pojmova iz područja upravljanja projektima (projekt, projektni menadžment, faze projekta) se razlikuju od autora do autora, iako se u svakoj definiciji mogu iščitati osnovne značajke, zajedničke svim autorima. Cijeli proces upravljanja projektom moguće je podijeliti na četiri faze upravljanja projektom. Sam projekt počinje definiranjem. U toj fazi projektni menadžer mora ponuditi klijentu najbolje rješenje njegovog problema. Druga faza je planiranje. Ta faza podrazumijeva podjelu odgovornosti i uloga obavljanja poslova. Druga faza označava konačnu odluku ili odustajanje od projekta. Implementacija projekta je treća faza u kojoj se projekt provodi. Bitna značajka ove faze je konstantno izvještavanje i komuniciranje u upravljanju projektom te nailaženje na potencijalne probleme i rizike koje mora riješiti voditelj projekta. Treća faza, prije završetka projekta, podrazumijeva kontrolu kako bi proizvod ili usluga kvalitetno radila. Četvrta faza je završetak i ocjenjivanje projekta. Naglasak ove faze je revizija i naučena lekcija provedbom projekta. U radu se analizira poslovni slučaj tehnike kuhanja piva kod kuće ili Homebrewing metoda. Kako bi se što bolje opisao projekt Homebrewing tehnike, Filip Sviben iz Zlatara, Krapinsko-zagorska županija, opisuje svoju tehniku kuhanja pive kod kuće.
Keywordsproject project management project management planning home brewing
Parallel title (English)PROJECT MANAGEMENT IN THE CASE OF STARTING BEER – HOMEBREWING
Committee MembersAleksandar Erceg (committee chairperson)
Anamarija Delić (committee member)
Julia Perić (committee member)
GranterJosip Juraj Strossmayer University of Osijek
Faculty of Economics in Osijek
Lower level organizational unitsChair of Economics and Business Management
PlaceOsijek
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineSOCIAL SCIENCES
Economics
Organization and Management
Study programme typeuniversity
Study levelgraduate
Study programmeEntrepreneurship
Academic title abbreviationmag.oec.
Genremaster's thesis
Language Croatian
Defense date2017-01-12
Parallel abstract (English)
The paper presents the basic definitions in the field of project management. Throughout history, the observed onset of the project and later stronger organizational approach to project management. Definition of terms in the field of project management (project, project management, project phase) vary from author to author, although each definition can read the basic features common to all authors. The entire project management process can be divided into four phases of project management. The project began by defining. At this stage, the project manager must offer the customer the best solution to his problems. The second phase is planning. This phase involves the division of responsibilities and roles of performing tasks. The second phase marks the final decision or cancel the project. Implementation of the project is the third phase in which the project is implemented. An important feature of this phase is constant reporting and communication in project management, and confronting the potential problems and risks that must be fix by a project manager. The third phase, prior to the completion of the project means control to the product or service well done. The fourth phase is the completion and evaluation of the project. The focus of this phase of the audit, and lessons learned in implementing the project. The paper analyzes the business case cooking techniques beer at home or Homebrewing method. In order to describe the project Homebrewing techniques, Filip Sviben, from Zlatar, Krapinsko-zagorska county, describes his technique of cooking beer at home.
Parallel keywords (Croatian)projekt upravljanje projektom projektni menadžment planiranje home brewing
Resource typetext
Access conditionAccess restricted to students and staff of home institution
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:145:798892
CommitterGordana Kradijan