undergraduate thesis
DECISION SUPPORTS SYSTEM

Suzana Sučić (2017)
Josip Juraj Strossmayer University of Osijek
Faculty of Economics in Osijek
Metadata
TitleSustav za potporu odlučivanju : (DECISIONSUPPORTSYSTEM)
AuthorSuzana Sučić
Mentor(s)Jerko Glavaš (thesis advisor)
Abstract
U suvremenom poslovnom svijetu kojeg odlikuju neizvjesnost i ubrzano poslovanje nužno je donošenje odluka koje omogućuju opstanak i daljnji razvoj poslovnog subjekta. Pritom važnu ulogu imaju pravovremene i relevantne informacije od kojih pojedino poduzeće ima višestrukih koristi. Informacijski sustav je sustav koji prikuplja, pohranjuje, čuva, obrađuje, i isporučuje potrebne informacije na način da su dostupne svim članovima neke organizacije koji se njima žele koristiti te imaju odgovarajuću autorizaciju. Već od 50-ih godina prošlog stoljeća počinju se razvijati prvi informacijski sustavi, a protekom vremena oni zauzimaju značajnu ulogu kod donošenja važnih odluka menadžmenta. Suvremena informacijska tehnologija konceptom skladišta podataka omogućava izgradnju suvremenog sustava za potporu odlučivanju i utječe na razvoj i unapređenje informacijskog sustava poduzeća koji mora osigurati kvalitetne informacije za upravljanje poslovanjem. Sustav za potporu odlučivanju osigurava instrumente i sredstva potpore menadžerima u rješavanju slabo strukturiranih i nestrukturiranih problema i to na način koji najbolje odgovara menadžerima. Samim time, nije teško uočiti glavne prednosti sustava za potporu odlučivanju, poput smanjenja troškova, povećanja produktivnosti, kvalitetnijih odluka, poboljšanja komunikacije i sl. S druge strane, kao neki od nedostataka sustava za potporu odlučivanju mogu se navesti sljedeći: sporost sustava uzrokovan velikom količinom podatka, nezainteresiranost i needuciranost korisnika sustava, prebacivanje odgovornosti na DSS i sl.
Keywordsinformation systems decision support system the advantages and disadvantages of decision support systems
Parallel title (English)DECISION SUPPORTS SYSTEM
Committee MembersJerko Glavaš (committee chairperson)
Željko Požega (committee member)
Dubravka Pekanov Starčević (committee member)
GranterJosip Juraj Strossmayer University of Osijek
Faculty of Economics in Osijek
PlaceOsijek
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineSOCIAL SCIENCES
Economics
Business Informatics
Study programme typeuniversity
Study levelundergraduate
Study programmeMarketing
Academic title abbreviationuniv. bacc. oec.
Genreundergraduate thesis
Language Croatian
Defense date2017-02-09
Parallel abstract (English)
Nowadays, global business environment develops and changes quickly and it is marked by uncertainty. Therefore, it is necessary to make decisions that allow further development of enterprises which can be provided with relevant information from which indiviudal company has multiple benefits. The information system is a system that collects, stores, store, process, and delivers the necessary information in ways that are accessible to all members of an organization who want to use them and have appropriate authorization. In the middle of the last century, first information systems begun to develop, , and over time they take a significant role in making important business decisions. Modern information technology with concept data warehouse allows the construction of a modern system for decision support and influence the development and improvement of information systems companies, which must provide quality information for business management. Decision support system provides instruments and funds to support managers in addressing poorly structured and unstructured problems in a way that best suits managers. Therefore, it is not difficult to spot the main advantages of decision support systems, such as reduced costs, increased productivity, better decisions, improve communication etc. On the other hand, as some of the disadvantages of decision support systems can be stated as follows: the slowness of the system caused by a large amount data, lack of interest and lack of education of users of the system, the transfer of responsibility to the DSS etc.
Parallel keywords (Croatian)informacijski sustav sustav za potporu odlučivanju prednosti i nedostaci sustava za potporu odlučivanju
Resource typetext
Access conditionAccess restricted to students and staff of home institution
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:145:507631
CommitterGordana Kradijan