professional thesis
ENTREPRENEURIAL BEHAVIOR IN A DYNAMIC BUSINESS ENVIRONMENT

Martina Pavošević (2017)
Josip Juraj Strossmayer University of Osijek
Faculty of Economics in Osijek
Metadata
TitlePoduzetničko ponašanje u dinamičnom poslovnom okruženju
AuthorMartina Pavošević
Mentor(s)Mane Medić (thesis advisor)
Abstract
Završni rad strukturiran je od četiri integrativna zadatka. Svaki semestar na Poslijediplomskom specijalističkom studiju Poduzetništvo završio je integrativnim projektom u koji su unesena znanja stečena tijekom pohađanja studija. Za izradu prvog integrativnog zadatka primijenjena su znanja iz kolegija Poduzetništvo iz policy perspektive, Poduzetničke vještine i Kreativnost i inovativnost. Zadatak je bio intervjuirati osobu iz javnog ili privatnog sektora, analizirati utjecaj internetizacije i globalizacije na život navedene osobe te prepoznati poduzetničko ponašanje kod iste. Drugi integrativni zadatak jest timski projekt u kojem su sudjelovali kolege Juraj Vuksanić, Mirjana Zoretić i Katica Križanović. Pred tim je postavljen izazov osmišljavanja vlastitog poduzetničkog pothvata te kreiranje kvalitetnog poslovnog plana. Opisan je predmet poslovanja i vizija poduzetničkog pothvata te je obuhvaćena analiza tržišta i izrađen marketing i financijski plan. Znanja i vještine stečene na drugom semestru omogućili su pokrivanje svih elemenata poslovnog plana. Analizu slučaja poduzeća Toplineco d.o.o. u obliku pismenog ispita obuhvatio je treći integrativni projekt. Zadatak je bio napisati završno izvješće u roku od dva sata nakon što je slučaj prezentiran te identificirati i analizirati probleme, dati kvalitetne preporuke za rješenja te projekciju koristi i rizika danih preporuka. Integrativni zadatak četvrtog semestra temelji se na završnom projektu iz kolegija Strategije rasta malih i srednjih poduzeća. U izradi navedenog timskog projekta sudjelovala je kolegica Mirjana Zoretić. Zadatak se temeljio na kreiranju konzultantskog izvještaja o potencijalu rasta društva Veterinarska stanica Vukovar temeljem modela rasta obrađenog u sklopu navedenog kolegija. Analizirano je poslovanje društva te su dane preporuke za daljnji rast i razvoj.
Keywordsentrepreneurial behavior integrative assignment business plan entrepreneurial venture company
Parallel title (English)ENTREPRENEURIAL BEHAVIOR IN A DYNAMIC BUSINESS ENVIRONMENT
Committee MembersSunčica Oberman Peterka (committee chairperson)
Mane Medić (committee member)
Julia Perić (committee member)
GranterJosip Juraj Strossmayer University of Osijek
Faculty of Economics in Osijek
PlaceOsijek
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineSOCIAL SCIENCES
Economics
Economics of Entrepreneurship
Study programme typeuniversity
Study levelpostgraduate specialist
Study programmePostgraduate specialist study Entrepreneurship
Academic title abbreviationmag. spec.
Genreprofessional thesis
Language Croatian
Defense date2017-03-09
Parallel abstract (English)
Final paper is composed of four integrative assignments. Each semester of the postgraduate specialist studies “Entrepreneurship” ended with integrative assignment undertaken based on the knowledge acquired during studies. For completion of first integrative task, knowledge from the following courses has been applied: Entrepreneurship from a policy perspective, Entrepreneurial skills and Creativity and innovation. The task was to interview a person from the public or private sector, to analyze the impact of the Internet and the globalization on her/his life, and identify person's entrepreneurial behavior. Second integrative assignment was a team project which included colleagues Juraj Vuksanić, Mirjana Zoretić and Katica Križanović. The team has been challenged to create its entrepreneurial venture with a high-quality business plan. Type of business and the vision were described, analysis of the market conducted, and marketing and financial plan developed. Knowledge and skills acquired at the second semester of studies have enabled team members do develop all elements of the business plan. Case study of the Toplineco Company in a form of written test was the third integrative project. The task was to write a final report within two hours after the case was presented, to identify and analyze problems, provide quality recommendations for solutions and give projection of given recommendations benefits and risks. Integrative assignment of the fourth semester has been based on the final project for the course Strategy of growth for small and medium sized enterprises. Colleague Mirjana Zoretić participated in completion of this team project. The task was to create a consultancy report on the potential of growth for the Veterinary station Vukovar, based on the growth model thought as a part o the above-mentioned course. Company's business was analyzed and recommendations were given for further growth and development.
Parallel keywords (Croatian)poduzetničko ponašanje integrativni zadaci poslovni plan poduzetnički pothvat poduzeće
Resource typetext
Access conditionAccess restricted to students and staff of home institution
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:145:937566
CommitterGordana Kradijan