master's thesis
THE IMPORTANCE OF PARTNERSHIP AND NETWORKING FOR SUCCESSFUL SMALL AND MEDIUM ENTREPRENEURS

Ivana Tomašić (2017)
Josip Juraj Strossmayer University of Osijek
Faculty of Economics in Osijek
Chair of Economics and Business Management
Metadata
TitleVažnost partnerstva i umrežavanja za uspješnost malih i srednjih poduzeća
AuthorIvana Tomašić
Mentor(s)Anamarija Delić (thesis advisor)
Abstract
Diplomski rad u kratkim crtama navodi i opisuje različite tipove partnerstva i umrežavanja kao što su strateško partnerstvo, strateški savezi, klasteri, poduzetničke zone, virtualne organizacije i sazviježđa partnerstva. Rad se bavi opisivanjem navedenih partnerstva i umrežavanja te navođenjem prednosti i nedostataka svakog načina poslovanja. Cilj je rada prikazati prednosti i nedostatke partnerstva i umrežavanja u malim i srednjim poduzećima, što je uz teorijski dio prikazano i uz pomoć intervjua s članom uprave Đuro Đaković Specijalnih vozila Darkom Grbcem, na temu strateškog saveza Đuro Đaković Specijalnih vozila te poduzeća Partia Land Systems, te pomoću intervjua sa zamjenicom gradonačelnika Slavonskog Broda Teom Tomas na temu klastera „Slavonska košarica“. Dio diplomskog rada posvećen je ekonomiji dijeljenja kao novom trendu u poslovnom svijetu. Uz definiciju i objašnjenja dvaju osnovnih modela, ekonomija dijeljenja predstavljena je najpoznatijim svjetskim primjerima koji su ujedno i najzastupljeniji u Hrvatskoj. Istraživanjem o navedenoj temi možemo zaključiti kako su mala i srednja poduzeća važna za ekonomski razvoj i smanjenje nezaposlenosti. Zbog svoje se veličine brže prilagođavaju promjenama na tržištu i zadovoljenju novonastalih potreba. Bez obzira na navedene prednosti, mala i srednja poduzeća imaju i svoje nedostatke. Ograničenje resursa može dovesti do nedostatka informacija za identificiranje novih mogućnosti ili mogućnosti zapošljavanja vrhunskih stručnjaka, a često im i nedostaje kapitala za ulaganje u razvoj. Kako bi prevladali sve zapreke, uviđaju da im je u interesu sklapati partnerstva i umrežavati se s drugim poduzećima. U izradi diplomskog rada korištene su metode istraživanja za stolom (knjige, izvještaji, mrežne stranice) te metoda intervjua.
Keywordsentrepreneurship partnership and networking sharing economics
Parallel title (English)THE IMPORTANCE OF PARTNERSHIP AND NETWORKING FOR SUCCESSFUL SMALL AND MEDIUM ENTREPRENEURS
Committee MembersAnamarija Delić (committee chairperson)
Aleksandar Erceg (committee member)
Sanja Pfeifer (committee member)
GranterJosip Juraj Strossmayer University of Osijek
Faculty of Economics in Osijek
Lower level organizational unitsChair of Economics and Business Management
PlaceOsijek
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineSOCIAL SCIENCES
Economics
Organization and Management
Study programme typeuniversity
Study levelgraduate
Study programmeEntrepreneurship
Academic title abbreviationmag.oec.
Genremaster's thesis
Language Croatian
Defense date2017-05-24
Parallel abstract (English)
Graduate paper in short lines lists and describes different types of partnerships and networking such as strategic partnerships, strategic alliances, clusters, entrepreneurial zones, virtual organizations, and constellation partnerships. The paper is displaying descriptions of these partnerships and networking, and highlighting the advantages and disadvantages of each mode of business. The aim of the paper is to show the advantages and disadvantages of partnership and networking in small and medium enterprises, which, in addition to the theoretical part, is presented with the help of interview with the member of the Management Board of Đuro Đaković Special Vehicles Darkom Grbcem on the strategic alliance Đuro Đaković Special vehicles and the company Partia Land Systems, and by interview with Deputy Mayor of Slavonski Brod Teom Tomas on the theme of the „Slavonian Basket“ Cluster. Part of the graduate paper is devoted to sharing economics as a new trend in the business world. With the definition and explanation of the two basic models, the sharing economy is presented with the world's most famous examples, which are also the most prominent in Croatia. Through the research on this topic we can conclude that small and medium enterprises are important for economic development and reduction of unemployment. Due to their size, they are quicker to adapt to market changes and meeting new needs. Regardless of the above mentioned advantages, small and medium-sized enterprises also have their shortcomings. The resource constraint can lead to lack of information to identify new opportunities or opportunities for hiring top experts and often lack investment capital. In order to overcome all obstacles, they realize that it is in their best interest to make partnerships and network with other companies. Methods of desk research (books, reports, web pages) and methods of interviewing were used in the graduation paper.
Parallel keywords (Croatian)poduzetništvo partnerstvo i umrežavanje ekonomija dijeljenja
Resource typetext
Access conditionAccess restricted to students and staff of home institution
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:145:808676
CommitterGordana Kradijan