undergraduate thesis
Inflation

Klara Vujčić (2017)
Josip Juraj Strossmayer University of Osijek
Faculty of Economics in Osijek
Chair of National and International Economics
Metadata
TitleInflacija
AuthorKlara Vujčić
Mentor(s)Boris Crnković (thesis advisor)
Abstract
Mikroekonomija je usmjerena na manje segmente, za razliku od makroekonomije koji je širi pojam. Makroekonomija se bavi proučavanjem područja ekonomije ali u cjelini. Područje makroekonomije odnosi se na pojam inflacije, tu se također razmatra nezaposlenost, poslovni ciklus, bruto nacionalni proizvod. U ekonomiji pojam inflacije počinje se upotrebljavati u Sjedinjenim Američkim Državama, i to u gradu New Yorku kada je objavljena knjiga pod nazivom „Velika papirna obmana ili približavanje financijske eksplozije“. Ovu vrlo poznatu knjigu objavio je A. Demler. Stopa inflacije je postotna promjena razine cijena. Kada se promatraju vrste inflacije onda se može reći da ih postoji više vrsta. Prihvaćena su tri kriterija podjele inflacije, pa tako treba razlikovati inflaciju prema kriteriju intenziteta djelovanja, inflaciju prema uzrocima na samom početku i inflaciju prema stanju u privrednoj djelatnosti. Danas je inflacija prisutna, negdje u većoj, a negdje ipak u manjoj mjeri, u razvijenim zemljama i zemljama u razvoju, pa nositelji monetarne politike nastoje putem odgovarajućih instrumenata održavati inflaciju a sve kako bi se spriječila opasnost od visoke inflacije.
Keywordsinflation price inflation monetary policy
Parallel title (English)Inflation
Committee MembersBoris Crnković (committee chairperson)
Jerko Glavaš (committee member)
Domagoj Karačić (committee member)
GranterJosip Juraj Strossmayer University of Osijek
Faculty of Economics in Osijek
Lower level organizational unitsChair of National and International Economics
PlaceOsijek
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineSOCIAL SCIENCES
Economics
Finance
Study programme typeuniversity
Study levelundergraduate
Study programmeFinancial Management
Academic title abbreviationuniv. bacc. oec.
Genreundergraduate thesis
Language Croatian
Defense date2017-06-19
Parallel abstract (English)
Microeconomics is directed into smaller segments, in contrast to the macro-economy which is a broader concept. Macroeconomics studies in economics or in whole. Area macroeconomics refers to the concept of inflation, there is also considering unemployment, the business cycle, the gross national product. In economics term inflation starts to be used in the United States, in New York City when he published a book titled "Great paper deception or approaching financial explosion". This very famous book published by A. Demler. The inflation rate is the percentage change in the price level. When reviewing the type of inflation then we can say that there are more species. Accepted are three criteria division of inflation, so inflation should vary according to the criterion of intensity of action, according to the causes of inflation at the beginning of the inflation according to the state in economic activity. Today, inflation is present, somewhere in a larger, but somewhere though to a lesser extent, in the developed countries and developing countries, but the makers of monetary policy through appropriate instruments seek to maintain inflation and all in order to prevent the risk of high inflation.
Parallel keywords (Croatian)inflacija cijena stopa inflacije monetarna politika
Resource typetext
Access conditionAccess restricted to students and staff of home institution
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:145:263992
CommitterGordana Kradijan