master's thesis
Utjecaj računovodstvenih politika zaliha trgovačke robe na financijski položaj i uspješnost poslovanja trgovačkog poduzeća

Anamarija Žunić (2017)
Josip Juraj Strossmayer University of Osijek
Faculty of Economics in Osijek
Chair of Finance and Accounting