master's thesis
Učinci primjene računovodstvenih politika zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda za iskazivanje poslovnih rezultata

Marko Duvnjak (2017)
Josip Juraj Strossmayer University of Osijek
Faculty of Economics in Osijek
Chair of Finance and Accounting