master's thesis
Svjetska trgovina i investicijska sfera SAD-a, Njemačke i Hrvatske

Ina Selak (2017)
Josip Juraj Strossmayer University of Osijek
Faculty of Economics in Osijek
Chair of Economics and Business Management