master's thesis
Emocionalna inteligencija u službi upravljanja različitošću

Martina Grčanac (2016)
Josip Juraj Strossmayer University of Osijek
Faculty of Economics in Osijek
Chair of Quantitative Methods and Informatics
Metadata
TitleEmocionalna inteligencija u službi upravljanja različitošću
AuthorMartina Grčanac
Mentor(s)Maja Lamza Maronić (thesis advisor)
Abstract
Emocionalna inteligencija u današnjem je poslovanju postala ključ uspješnosti. Ta se vrsta inteligencije u načelu sastoji od vještine upravljanja sobom i vještine uspješne suradnje i upravljanja drugima. I jedna i druga vještina važne su ne samo za uspješnost poslovanja nego i općenito za ostvarivanje životnih ciljeva. Menadžer je osoba koja organizira, usmjerava i osigurava druge na izvršenje određenih zadataka i ciljeva. To je osoba zadužena za funkcioniranje i sklad organizacije ili nekog njezinog dijela. Menadžerima se smatraju rukovoditeljii svih organizacijskih jedinica u preduzeću, od najviših do najnižih i moraju imati tehnička znanja, znanja o ophođenju s ljudima i konceptualna znanja. Važnost menadžmenta i „kvalitetnih“ menadžera je neosporna za uspjeh svake organizacije. Brojna istraživanja su pokazala da je stupanj emocionalne inteligencije jedan od najvažnijih karakteristika dobrih menadžera, a samim time to ima utjecaj na zaposlenike, organizacijsku klimu i njihovo zadovoljstvo na poslu. Menadžer s visokim kvocijentom emocionalne inteligencije tako će lakše prepoznati i upravljati različitim situacijama u organizaciji kao što je bilo koji oblik različitosti i sve ono što uz nju ide. Moći će iskoristiti sve prednosti koje različitost pruža organizaciji, te uspješno savladati sve prepreke na koje različitost može naići.
Keywordsemotional intelligence manager management organization diversity
Committee MembersJerko Glavaš (committee chairperson)
Boris Crnković (committee member)
Željko Požega (committee member)
GranterJosip Juraj Strossmayer University of Osijek
Faculty of Economics in Osijek
Lower level organizational unitsChair of Quantitative Methods and Informatics
PlaceOsijek
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineSOCIAL SCIENCES
Economics
Organization and Management
Study programme typeuniversity
Study levelgraduate
Study programmeBusiness economy; specializations in: Management
Study specializationManagement
Academic title abbreviationmag.oec.
Genremaster's thesis
Language Croatian
Defense date2016-05-31
Parallel abstract (English)
Emotional intelligence is the key to success in business. This type of intelligence, in principle, consists of self-management skills and skills of successful cooperation with others. Both types of skills are important not only to business but also in general for achieving life goals. The manager is a person who organizes the work, directs and ensures its execution through work and efforts of others. This is the person responsible for the functioning of the organization or any part thereof. Managers are considered leaders of all branches of the company, from highest to lowest, and must have technical knowledge, knowledge on how to deal with people and conceptual knowledge. The importance of management and the “quality” managers for the success of any organization is undeniable. Numerous studies have shown that the level of emotional intelligence is an important factor for creating “quality” managers, which has the ultimate impact on employees, organizational climate and satisfaction at work. A manager with high emotional intelligence quotient will identify and manage easily different situations in an organization, such as any form of diversity and everything that goes with it. They will be able to take advantage of all benefits that diversity provides and successfully overcome all obstacles that diversity could encounter.
Parallel keywords (Croatian)emocionalna inteligencija menadžer menadžment organizacija različitost
Resource typetext
Access conditionAccess restricted to students and staff of home institution
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:145:927934
CommitterGordana Kradijan