master's thesis
Specifičnosti proračunskog računovodstva i analiza financijskih izvještaja Uprave za ceste Vukovarsko-srijemske županije

Marijana Neralić (2016)
Josip Juraj Strossmayer University of Osijek
Faculty of Economics in Osijek
Chair of Finance and Accounting
Metadata
TitleSpecifičnosti proračunskog računovodstva i analiza financijskih izvještaja Uprave za ceste Vukovarsko-srijemske županije
AuthorMarijana Neralić
Mentor(s)Ivo Mijoč (thesis advisor)
Abstract
Ovim radom daje se pregled računovodstvenog stajališta proračunskog sustava, sa njegovim temeljnim sastavnicama, posebitostima i njihovim pojašnjenjima. "Proračunsko računovodstvo primjenjuje državni proračun, proračun jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i proračunski korisnici definirani člankom 2. stavkom 1. Zakona o proračunu, (NN 87/08 i 136/12) i utvrđeni Registrom proračunskih i izvanproračunskih korisnika donesenim u skladu s Pravilnikom o utvrđivanju proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna i proračunskih i izvanproračunskih korisnika proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, te Pravilnikom o načinu vođenja Registra proračunskih i izvanproračunskih korisnika (NN 128/09 – u daljnjem tekstu: proračun i izvan/proračunski korisnici)" (Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu, čl.2. (NN 114/10, 31/11, 03/15,93/15). Proračunsko računovodstvo temelji se na opće prihvaćenim računovodstvenim načelima točnosti, istinitosti, pouzdanosti i pojedinačnom iskazivanju poslovnih događaja (Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu, čl.3. (NN 114/10, 31/11, 03/15,93/15). U prvom dijelu rada pojašnjena je metodologija rada, dok se drugi dio odnosi na računovodstveno praćenje proračunskog ciklusa, te se uz posebitosti evidentiranja određenih poslovnih događaja temeljem primjene modificiranog računovodstvenog načela nastanka događaja, objašnjava i razvoj proračunskog računovodstva, primjena međunarodnih računovodstvenih standarda, primjena računskog plana, te financijski izvještaji proračunskih korisnika. Posljednji dio rada statistički će analizirati poslovanje izvanproračunskog korisnika Vukovarsko srijemske županije - Uprave za ceste. Statistička analiza vršit će se putem podataka iz financijskih izvještaja dobivenih na temelju knjigovodstvenog stanja ustanove. Sukladno dobivenim rezultatima utvrdit će se rezultat poslovanja i obrazložiti način raspodjele rezultata na kraju obračunske godine, odnosno način raspodjele u sljedećoj proračunskoj godini.
Committee MembersIvo Mijoč (committee chairperson)
Đula Borozan (committee member)
Dubravka Pekanov Starčević (committee member)
GranterJosip Juraj Strossmayer University of Osijek
Faculty of Economics in Osijek
Lower level organizational unitsChair of Finance and Accounting
PlaceOsijek
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineSOCIAL SCIENCES
Economics
Accounting
Study programme typeuniversity
Study levelgraduate
Study programmeBusiness economy; specializations in: Management
Study specializationManagement
Academic title abbreviationmag.oec.
Genremaster's thesis
Language Croatian
Defense date2016-06-20
Parallel keywords (Croatian)proračunsko računovodstvo financijski izvještaji rezultat poslovanja
Resource typetext
Access conditionAccess restricted to students and staff of home institution
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:145:036930
CommitterGordana Kradijan