master's thesis
ANALYSIS AND DESIGNING A WORKPLACE MANAGER OF THE COMPANY DUNAV–DRAVA CEMENT ltd., ZAGREB

Tanja Turkijević (2016)
Josip Juraj Strossmayer University of Osijek
Faculty of Economics in Osijek
Chair of Finance and Accounting
Metadata
TitleAnaliza i opis radnog mjesta menadžera na primjeru Dunav - Drava cement d.o.o., Zagreb
AuthorTanja Turkijević
Mentor(s)Domagoj Karačić (thesis advisor)
Abstract
Cilj rada je prikazati analizu i opis radnoga mjesta na konkretnom primjeru. Svrha svake analize radnoga mjesta je utvrditi što se zahtjeva od zaposlenika na njegovom radnom mjestu, što poslodavac može očekivati od djelatnika, upoznati djelatnika s ključnim odgovornostima i dužnostima posla u cilju da djelatnik obavlja svoj posao što uspješnije i kvalitetnije. Analiza posla usmjerena je na dizajniranje i definiranje temeljnih obilježja i karakteristika posla, pribavljanje, selekciju i raspoređivanje ljudskih resursa, nagrađivanje i motiviranje djelatnika, upravljanje stresom, sigurnosti i ostalim uvjetima na radnom mjestu. Rad se sastoji od nekoliko dijelova u kojima se teoretski objašnjavaju pojedini pojmovi vezani za analizu i opis posla, metode koje se koriste prilikom analize i opisa radnoga mjesta, koraci procesa analize, te važnost i svrha analize određenoga radnog mjesta u organizaciji. Praktični dio rada se odnosi na oblikovanje opisa i specifikacije radnog mjesta menadžer na konkretnom primjeru, te se u zaključnom dijelu potvrđuju informacije, spoznaje i stavovi na temelju obavljenog istraživanja. Metode koje su korištene za izradu rada su metoda analize, te vlastito i sekundarno istraživanje. Kao izvor podataka za pisanje rada, sekudarni podaci prikupljeni su na temelju dostupnih web izvora, članaka i knjiga vezanih za samu temu rad. U suradnji s ispitanikom čije se radno mjesto istraživalo, korištena su vlastita istraživanja i metoda analize, koja se koristi kod objašnjavanja te izučavanja svakog dijela.
Keywordsanalysis of work place the method of analysis the importance of the analysis a successful manager
Parallel title (English)ANALYSIS AND DESIGNING A WORKPLACE MANAGER OF THE COMPANY DUNAV–DRAVA CEMENT ltd., ZAGREB
Committee MembersIvan Ferenčak (committee chairperson)
Domagoj Karačić (committee member)
Dubravka Pekanov Starčević (committee member)
GranterJosip Juraj Strossmayer University of Osijek
Faculty of Economics in Osijek
Lower level organizational unitsChair of Finance and Accounting
PlaceOsijek
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineSOCIAL SCIENCES
Economics
Organization and Management
Study programme typeuniversity
Study levelgraduate
Study programmeBusiness economy; specializations in: Management
Study specializationManagement
Academic title abbreviationmag.oec.
Genremaster's thesis
Language Croatian
Defense date2016-06-21
Parallel abstract (English)
The point of this diploma work is to analyze the position of employees in the company. The purpose of any analysis the workplace to establish what is required from the employee at his workplace, the requirements of the employer of the employees, the employees present key responsibilities and duties in order to successfully and efficiently conduct their work. Job analysis is focused on the designing and defining the basic features and characteristics of the work, employment, selection and deployment of human resources, to reward and motivate employees, managing stress, protection of employees and workplace safety. The main sections of text are individual terms of analysis and description of the work, the methods used in the analysis and the description work place, the steps of the process of analysis, and the importance of the analysis a specific work area in the organization. The practical part is descriptions and specification of work place - manager at the company, in the the final part presents informations, the knowledge and views based on research. Methods that were used are the methods of analysis, own and secondary research. The secondary data were taken from the available websites, books and articles. In cooperation with the respondent were used own research and analysis methods for the content description.
Parallel keywords (Croatian)analiza i opis posla metode analize važnost analize posla uspješan menadžer
Resource typetext
Access conditionAccess restricted to students and staff of home institution
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:145:681235
CommitterGordana Kradijan