master's thesis
Računovodstveni aspekti izvještavanja o novčanom tijeku

Stella Spajić (2015)
Josip Juraj Strossmayer University of Osijek
Faculty of Economics in Osijek
Chair of Finance and Accounting