master's thesis
Utjecaj ljudskog faktora na razvijenost zemalja

Vjekoslav Leko (2016)
Josip Juraj Strossmayer University of Osijek
Faculty of Economics in Osijek
Chair of Interdisciplinary Courses
Metadata
TitleUtjecaj ljudskog faktora na razvijenost zemalja
AuthorVjekoslav Leko
Mentor(s)Željko Požega (thesis advisor)
Abstract
Cilj rada je prikazati koje su to razvijene zemlje (ekonomski lideri), koje su to srednje razvijene zemlje, a koje su nerazvijene zemlje i koji su to čimbenici koji utječu na to da je zemlja ekonomski lider, ima snažan ekonomski utjecaj i vodi ekonomiju svijeta zajedno s drugim liderima, a koji čimbenici utječu na to da su zemlje nerazvijene. Analiza će se obaviti na uzorku od 50 zemalja svijeta. Za mjere razvijenosti uzete su: bruto domaći proizvod po glavi stanovnika (BDP p.c.), indeks ljudskog razvoja (HDI), stopa nezaposlenosti te prosječna mjesečna plaća u zemlji. Za svakog ekonomskog lidera, srednje razvijenu zemlju ili nerazvijenu zemlju, čimbenici koji će se pratiti biti će: ulaganje u obrazovanje u postotku od bruto domaćeg proizvoda, dobna granica odlaska u mirovinu, prosječno tjedno vrijeme rada izraženo u satima te stopa prirodnog prirasta u zemlji. Analizom će se utvrditi kako pojedini od ovih čimbenika utječe na razvijenost zemlje i koliki utjecaj ima pojedini čimbenik na razvijenost zemlje. U radu su postavljene 2 hipoteze, koje su i prihvaćene. Prva hipoteza glasi: ''Dobna granica odlaska u mirovinu je u pozitivnoj korelaciji sa bruto domaćim proizvodom po glavi stanovnika (BDP p.c.) i indeksom ljudskog razvoja (HDI)''. Druga hipoteza glasi: ''Prosječno tjedno vrijeme rada izraženo u satima je u negativnoj korelaciji sa bruto domaćim proizvodom po glavi stanovnika (BDP p.c.) i indeksom ljudskog razvoja (HDI)''.
Keywordseconomic leaders developing countries the average monthly wage Human Development Index Gross Domestic Product per capita
Committee MembersŽeljko Požega (committee chairperson)
Domagoj Karačić (committee member)
Ivan Kristek (committee member)
GranterJosip Juraj Strossmayer University of Osijek
Faculty of Economics in Osijek
Lower level organizational unitsChair of Interdisciplinary Courses
PlaceOsijek
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineSOCIAL SCIENCES
Economics
Organization and Management
Study programme typeuniversity
Study levelgraduate
Study programmeBusiness economy; specializations in: Management
Study specializationManagement
Academic title abbreviationmag.oec.
Genremaster's thesis
Language Croatian
Defense date2016-06-21
Parallel abstract (English)
The aim of this paper is to show which are developed countries (economic leaders), which are medium-developed countries, which are developing countries, and what are the factors that affect that country is a economic leader, has a strong economic impact and lead the world economy together with other leaders, and which factors influence that country is underdeveloped. The analysis will be conducted on a sample of 50 countries. Gross Domestic Product per capita (GDP p.c.), Human Development Index (HDI), unemployment rate and average monthly wage in the country have been taken for the development measures. For each economic leaders, middle-income countries or developing countries, factors that will follow, will be: investment in education as a percentage of gross domestic product, age of retirement, the average weekly working time in hours and the rate of natural increase in the country. The analysis will determine how some of these factors affect the development of the country and what impact each factor has on the development of the country. The paper set out two hypotheses, which were accepted. The first hypothesis is: ''The age of retirement is positively correlated with Gross Domestic Product per capita (GDP p.c.) and the human development index (HDI)''. The second hypothesis is: ''The average weekly working time in hours is negatively correlated with gross domestic product per capita (GDP p.c.) and the human development index (HDI)''.
Parallel keywords (Croatian)ekonomski lideri nerazvijene zemlje prosječna mjesečna plaća indeks ljudskog razvoja bruto domaći proizvod po glavi stanovnika
Resource typetext
Access conditionAccess restricted to students and staff of home institution
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:145:362286
CommitterGordana Kradijan